16-12-2023 Najaarsvergadering

De najaarsvergadering van de bondsraad vond op 16 december plaats.

DATUM:             16 december 2023

VERSLAG:         https://www.knbb.nl/nieuws/verslag-bondsraad-najaarsvergadering-16-decem...

PLAATS:             Bondsbureau KNBB Nieuwegein

Agenda
Begroting 2024
Jaarplan 2024
Statutenwijziging
Reglement spelersvertegenwoordiging
Topsportstatuut

 

 

Voor deze vergadering zijn de bondsraadsleden KNBB uitgenodigd. Omdat er beperkte ruimte beschikbaar is geldt dat niet alle overige geinteresseerden aanwezig kunnen zijn. Wilt u bij deze vergadering aanwezig zijn dan dient u zich uiterlijk 2 weken voorafgaand aan de vergadering aan te melden via info@knbb.nl. Voorstellen voor de agenda dienen uiterlijk twee weken vooraafgaand aan de veragdering te woden ingediend bij de secretaris.

Volg ons online