Verenigingsondersteuning

Wilt u een vereniging oprichten?

U kunt een mail sturen aan la@knbb.nl om uw vereniging aan te melden bij de KNBB. Uw vereniging valt waarschijnlijk onder een district van de KNBB Vereniging Carambole. Weet u het district al, dan kunt u dit aan ons doorgeven. Weet u het districht nog niet, dan ontvangen wij graag uw vestigingsplaats.

Bij aanmelding (u krijgt van ons een formulier toegestuurd) dient u aan ons door te geven:

- Naam vereniging,
- KVK-nummer (indien van toepassing)
- Bestuurders (eventueel met reedsbestaande bondsnummers erbij) minimaal vereist zijn: Voorzitter, Secretaris, Penningmeester.

In welke lokaliteit er gespeeld gaat worden , welke tafels daar staan en wie er lid worden kan later worden ingevuld.

 

Heeft uw vereniging/club of lokaliteit hulp nodig van de KNBB bij vergunningaanvragen of communicatie richting gemeenten?

Gewoonlijk kan een brief vanuit de KNBB, waarin het belang wordt benadrukt van de lokaliteit, van biljarten voor speciale doelgroepen, of van de maatschappelijke waarde binnen een samenleving of gemeente, alles onderbouwd met relevante data, gewoonlijk kan dit het proces van vergunningverlening in positieve zin beïnvloeden. Het kan voor clubs en verenigingen die willen uitbreiden of vernieuwen een belangrijke stap zijn om gemeenten de relevante argumenten in handen te geven om ‘ja’ te kunnen zeggen.

Wilt u ook hulp bij vergunningverlening of bij communicatie richting gemeenten? Mail dan naar info@knbb.nl o.v.v. “Communicatie richting gemeenten” en wij nemen contact met u op. Deze service is vanzelfsprekend alleen beschikbaar voor clubs en verenigingen die lid zijn van de KNBB en die al hun leden hebben aangemeld.

 

Bent u als vereniging/club of lokaliteit op zoek naar informatie over een bepaald onderwerp zoals vrijwilligersbeleid, ledenwerving, financien, communicatie etc?

Dan vindt u op de website van de gezamenlijke sport een heleboel infomatie en advies. Mocht u naar aanleiding hiervan aanvullende vragen dan kunt u deze uiteraard aan ons stellen via de helpdesk (onder contact).

Aanvullend wijzen u ook graag op de website Alles Over Sport waar een heleboel nuttige informatie is te vinden.

Let ook op de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR); meer informatie hierover vindt u op "WBTR"..

 

Wilt u als vereniging uw communicatie verbeteren?

Rolf Slotboom (Communicatie/Woordvoerder KNBB) heeft een lijst van 15 vuistregels opgesteld, waardoor uw communicatie niet alleen beter, maar vaak ook aanzienlijk simpeler wordt!

Heeft uw vereniging een succesvolle aanpak voor ledenwerving georganiseerd?

Laat dit ons dan weten via info@knbb.nl zodat we de best practices kunnen publiceren!

Heeft u een sponsor, regel het dan goed!

Klik hier voor een model sponsorovereenkomst welke u vrij staat om te gebruiken.
 

Spellenboek nodig?

Spellenboek met allerlei leuke biljartspellen voor uw clubavond of open dag.

 

Volg ons online