RI&E

 

De Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) is verplicht voor iedere organisatie (ZZP’s uitgezonderd) om de gezondheid en veiligheid van medewerkers te bevorderen en de financiële risico’s terug te dringen.

Alleen verenigingen zonder werknemers (met dus alleen vrijwilligers) zijn uitgezonderd van de verplichting om een RI&E uit te voeren.

Verschillende branches hebben zelf gezorgd voor een erkende RI&E, met als voordeel dat wanneer deze wordt uitgevoerd, geen toetsing door een arbodeskundige nodig is wanneer de organisatie niet meer dan 25 werknemers in dienst heeft. Dit bespaart dus kosten. De specifieke RI&E’s die zijn goedgekeurd zijn herkenbaar aan een groen vinkje.
Dit geldt onder andere ook voor de Sport-RIE.

Is iedere werkgever verplicht een RI&E op te stellen, inclusief plan van aanpak?

Een sportvereniging of sportorganisatie die in totaal voor minimaal veertig uur per week betaalde krachten in dienst heeft is verplicht een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) uit te voeren. Sportverenigingen kunnen hierbij gebruikmaken van de Sport RI&E van de WOS.

Sportverenigingen kunnen hier gratis gebruik van maken.
Zie: www.sportwerkgever.nl

Volg ons online