Advisering huur vastgoed

Het NOC*NSF heeft een document ontwikkeld, dat sportverenigingen helpt om de afspraken met gemeenten over eigendom en gebruik van sportaccommodaties helder en goed vast te leggen. Het belangrijkste document is het 'Whitepaper tips en tricks contractvorming sportvastgoed'. Daarin staan veel zaken helder uitgelegd en worden tips en adviezen gegeven. Ook een praktische quick scan is opgenomen in het whitepaper. Enkele bijlagen completeren het geheel.

 

Whitepaper
Bijlage 1
Bijlage 2

Volg ons online