Bondsraad

De Bondsraad is het hoogste orgaan binnen de KNBB. Hierin zijn alle KNBB-leden vertegenwoordigd door 12 gekozen bondsraadsleden, welke door de sectieraden worden aangesteld. De Bondsraad houdt twee maal per jaar de ledenvergadering in juni en in december en stelt het bondsbeleid vast.

Volg ons online