Vergaderingen

De voorjaarsvergadering van de Bondsraad staat gepland op 24 juni 2017.

Met uitzondering van de leden van het bondsbestuur, bondsafgevaardigden en erevoorzitters, mogen leden niet aan de beraadslaging deelnemen, tenzij hen door de voorzitter daartoe het woord wordt verleend.

Voor deze vergadering zijn de leden van de bondsraad en sectie voorzitters uitgenodigd. Mocht u als lid deze vergadering willen bijwonen dient u gegeven de vertrouwelijkheid van een aantal agendapunten, voor het willen bijwonen van deze vergadering uiterlijk voor 1 mei toestemming aan te vragen bij de secretaris van het bondsbestuur.

Agenda Bondsraad 24 juni 2017
Jaarverslag 2016
Jaarrekening 2016
Factsheet 2016
 

Volg ons online