WBTR

De Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) geldt ook voor alle districten en verenigingen.
Op 10 november 2020 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen aangenomen. De wet is op 1 juli 2021 in werking getreden. Dit heeft ook gevolgen voor verenigingen en stichtingen waaronder sportbonden, sportorganisaties en de lokale verenigingen.

De wettelijke veranderingen hebben vooral betrekking op de taakstelling van het bestuur, de aansprakelijkheid en de besluitvorming van de bestuurders en de toezichthouders met een tegenstrijdig belang aan dat van de organisatie. Veel wat nu in de wet extra wordt vastgelegd als verplichting is gelukkig nu al gangbaar in de praktijk. De gevolgen vallen dus best mee, vooral voor lokale verenigingen. Iedere vereniging die statuten heeft moeten aangepast worden.

Voor alle aangesloten verenigingen is er een speciaal afgestemd aanbod via Nederlandse Stichting voor Vereniging en Recht voor slechts €95,- (ex btw) wat bestaat uit juridische helpdesk, stappenplan, modelstatuten en korting op de notaris. Aangesloten biljartverenigingen hoeven de eenmalige aansluitingskosten van € 20,- niet te betalen en bij aansluiting kunnen verenigingen de aangepaste statuten notarieel laten passeren voor een vanafprijs van € 395,- (excl. btw, wettelijke bijdrage en meerkosten), uiteraard kan dit ook via de eigen notaris.
Indien verenigingen hiervan gebruik willen maken kunnen zij dit kenbaar maken via info@knbb.nl

Modelstatuten DIstricten

Volg ons online