Over de KNBB

De KNBB bestaat uit vijf bestuurlijke onderdelen en wordt daarin ondersteund door het Bondsbureau. Voor de activiteiten van de verschillende secties verwijzen we graag door naar de betreffende platformen.

De koepelorganisatie
Dit is het overkoepelend orgaan van de gehele KNBB. Wordt aangestuurd door het Bondsbestuur en gecontroleerd door de Bondsraad. De Bondsraad bestaat uit leden die zijn gekozen door de vier secties.

Sectie Carambole
De Sectie Carambole heeft haar activiteiten ondergebracht bij de KNBB Vereniging Carambole. Deze heeft haar bestuur welke wordt gecontroleerd door de Algemene Ledenvergadering. Deze ALV bestaat uit de vertegenwoordigigers van de aangesloten districten. De Districten bestaan vervolgens weer uit aangesloten biljartverenigingen. Je kunt dan ook alleen lid van Carambole zijn via een aangesloten vereniging.

Sectie Driebanden
De Sectie Driebanden kent individuele leden en deze stellen een bestuur aan via de sectieraad. De Sectieraad is toegangelijk voor alle leden van de Sectie Driebanden.

Sectie Pool
De Sectie Pool kent individuele leden en deze zijn weer georganiseerd onder districten. De districten vormen samen de sectieraad en stellen een bestuur aan.

Sectie Snooker
De Sectie Snooker kent individuele leden en deze stellen een bestuur aan via de sectieraad. De Sectieraad is toegangelijk voor alle leden van de Sectie Snooker.

Algemene gegevens KNBB:

Bezoek- en correspondentieadres:   
Archimedesbaan 7, 3439 ME Nieuwegein 
KVK 40506051 
BTW NL 002563083B01
030-6008400
info@knbb.nl

Volg ons online