AVG

Vanaf 25 mei 2018 geldt er nieuwe, strengere regelgeving op het gebied van privacy, de zogeheten Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze regelgeving vervangt de huidige Wet Bescherming Persoonsgegevens(WBP).

Het belangrijkste verschil is dat de AVG een zogenaamde “inspanningsverplichting” kent. Dit betekent dat elke organisatie die persoonsgegevens verwerkt verplicht is vast te leggen welke gegevens ze vastleggen, voor welk doel, op welke wijze etc. en daarbij ook vastleggen hoe b.v. derden met deze gegevens om moeten gaan.

 

Privacy statement KNBB (versie 2.2 - 31 januari 2019
Q&A (Vragen & Antwoorden) AVG Sportverenigingen - samengevoegde versie juni 2018 (PDF)
Q&A (Aanvullende Vragen & Antwoorden Sportverenigingen - versie mei 2018 (PDF)
Aanvullende vragen voor Sportbonden - versie mei 2018 (PDF)
Privacybeleid voor verenigingen: een uitgebreid overzicht (PDF)
Privacybeleid voor verenigingen: in 4 simpele stappen AVG-proof (PDF)
Model Geheimhoudingsverklaring AVG - versie mei 2018 (Word)
Model Privacyverklaring AVG - versie april 2018 (Word)
Model Toestemmingsverklaring AVG - versie april 2018 (Word)
Model lidmaatschapsaanvraag/akkoordverklaring verenigingen (Word)

 

Klik hier voor de nodige informatie op de website sport.nl en ook in onderstaande nieuwsbrieven van NOC*NSF, opgesteld door juristen van CMS vindt u de nodige informatie. Voor belanghebbenden kunt u hier ook voorbeelden van verwerkingsovereenkomsten, geheimhoudingsverklaringen etc. vinden.

Nieuwsbrief 1 AVG     inleiding en begrippen
Nieuwsbrief 2 AVG     overzicht krijgen
Nieuwsbrief 3 AVG     informatiebeveiliging
Nieuwsbrief 4 AVG     privacyverklaring en vragen van toestemming
Nieuwsbrief 5 AVG     marketing en online publicatie

 

 

Volg ons online