Bestuurdersaansprakelijkheid

Sluit nu met hoge korting een bestuurdersaansprakelijkeidsverzekering af. Geldt alleen voor verenigingen en districten die bij de KNBB zijn aangesloten. Zie:https://www.knbb.nl/nieuws/bestuurdersaansprakelijkheid-verzekering-bilj...

Volg ons online