Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

Sluit nu met hoge korting een bestuurdersaansprakelijkeidsverzekering af. Geldt alleen voor verenigingen en districten die bij de KNBB zijn aangesloten. Zie:https://www.knbb.nl/nieuws/bestuurdersaansprakelijkheid-verzekering-bilj...

Voor slechts €35,- per jaar kunnen aangesloten verenigingen hiervan gebruik maken.

Voorbeelden van schades die kunnen gebeuren en waarom deze verzekering van belang is:

De penningmeester van een vereniging heeft de boekhouding niet op orde. Het nieuwe bestuur controleert een aantal zaken en komt erachter dat de boekhouding niet juist is. Het nieuwe bestuur besluit het oude bestuur (die hier niet van op de hoogte was) aansprakelijk te stellen voor de geleden schade van de vereniging.

Een vereniging bestelt nieuwe biljarttafels en betaalt een bedrijf een flinke geldsom aan. Vervolgens gaat dat bedrijf failliet en kan de vereniging fluiten naar haar geld. De vereniging stelt de verantwoordelijke bestuursleden aansprakelijk, omdat zij onvoldoende hebben onderzocht of het bedrijf kredietwaardig was.

Het clubhuis/pand van een vereniging is in de loop der jaren stevig in verval geraakt. De voorzitter heeft een lokale aannemer opdracht gegeven voor een ingrijpende verbouwing. De aannemer maakt flinke kosten en laat andere opdrachten schieten. Er is echter onvoldoende geld in kas, waardoor de vereniging het contract niet kan nakomen. De aannemer lijdt hierdoor aanzienlijke schade. De aannemer gaat de bestuursleden in hun privé vermogen aanspreken.

 

Volg ons online