Inclusie

Sporten en bewegen (en daarmee ook het spelen van biljart, snooker en/of pool) zou voor iedereen vanzelfsprekend moeten zijn. De afgelopen jaren is de sport inclusiever geworden, maar er is nog een lange weg te gaan. Talloze sportonderzoeken laten zien dat mensen met een beperking, ouderen, mensen met een laag inkomen, de LHBTI+ community en mensen met verschillende culturele achtergronden minder sporten én zich minder thuis voelen in de sport. De KNBB vindt het van belang dat iedereen zich thuisvoelt en mee kan doen.  Om die reden heeft de KNBB de Charter Diversiteit van NOC*NSF mede odertekend.

Onder de rurbiek Veilge Sport kunt u meer lezen over wat de KNBB op dit thema doet en zich inzet. Heeft u vragen of opmerkingen dan kunt u contact opnemen met de KNBB via info@knbb.nl
 

Volg ons online