Ledenadministratie

Waar en hoe kan ik als secretaris inloggen?
Ga naar mijn.knbb.nl, log in met het u toegezonden wachtwoord en uw bondsnummer. Uw bondsnummer is uw gebruikersnaam!

Hoe kan ik als secretaris een inlogcode aanvragen?
1:Ga naar mijn.knbb.nl
Klik op inloggen/wachtwoord vergeten, vul uw E-mail adres in en uw bondsnummer en klik op versturen. Er zal daarna automatisch een wachtwoord naar uw e-mail adres worden verzonden, mits uw e-mail adres bij de ledenadministratie bekend is!

2:Stuur een mail naar de ledenadministratie la@knbb.nl , met vermelding van uw NAW gegevens, het verenigingsnummer en uw persoonlijk bondsnummer.

Ik heb als secretaris een nieuw lid opgevoerd, maar waarom staat hij niet op de ledenlijst?
U bent waarschijnlijk vergeten de speler een lidmaatschap toe te kennen, bv. spelend lid avondcompetitie, of bent u vergeten de gegevens op te slaan. Altijd op opslaan klikken na een wijziging!

Waarom kan ik als secretaris bepaalde gegevens niet wijzigen bij de leden van mijn vereniging?

U kunt de achternaam en geboortedatum van een persoon niet zelf wijzigen. Deze gegevens veranderen in principe nooit. Als blijkt dat u hierin een fout heeft gemaakt dan kunt u dit doorgeven aan de ledenadministratie. Dit kunt u doen per e-mail aan la@knbb.nl of per brief naar:

KNBB, t.a.v. Ledenadministratie, Archimedesbaan 7, 3439 ME Nieuwegein

Gelieve hierbij altijd het bondsnummer, de oude (onjuiste) gegevens en de nieuwe (gewenste) gegevens te vermelden.

Uitleg taken bestuur vereniging

Volg ons online