Ledenadministratie

Waar en hoe kan ik als secretaris inloggen?
Ga naar mijn.knbb.nl, log in met hetu toegezonden wachtwoord en uw bondsnummer. Uw bondsnummer is uw gebruikersnaam!

Hoe kan ik als secretaris een inlogcode aanvragen?
1:Ga naar mijn.knbb.nl
Klik op inloggen/wachtwoord vergeten, vul uw E-mail adres in en uw bondsnummer en klik op verzenden. Er zal daarna automatisch een wachtwoord naar uw e-mail adres worden verzonden, mits uw e-mail adres bij de ledenadministratie bekend is!

2:Stuur een mail naar de ledenadministratie la@knbb.nl , met vermelding van uw NAW gegevens, het verenigingsnummer en uw persoonlijk bondsnummer.

Ik heb als secretaris een nieuw lid opgevoerd, maar waarom staat hij niet op de ledenlijst?
U bent waarschijnlijk vergeten de speler een lidmaatschap toe te kennen, bv. spelend lid avondcompetitie, of bent u vergeten de gegevens op te slaan. Altijd op opslaan klikken na een wijziging!

Waarom kan ik als secretaris bepaalde gegevens niet wijzigen bij de leden van mijn vereniging?

U kunt de achternaam en geboortedatum van een persoon niet zelf wijzigen. Deze gegevens veranderen in principe nooit. Als blijkt dat u hierin een fout heeft gemaakt dan kunt u dit doorgeven aan de ledenadministratie. Dit kunt u doen per e-mail aan la@knbb.nl of per brief naar:

KNBB, t.a.v. Ledenadministratie, Archimedesbaan 7, 3439 ME Nieuwegein

Gelieve hierbij altijd het bondsnummer, de oude (onjuiste) gegevens en de nieuwe (gewenste) gegevens te vermelden.

Uitleg taken bestuur vereniging

Volg ons online