Leden van verdienste

LEDEN VAN VERDIENSTE
1982 C.C. Sluiter
1983 J. Goedegebuure
1985 T. Velden-Van Brenk
1991 A.J.H. Vermeulen
1992 G. Nieuwenhuis
2000 J. Bergsma
2002 P. Walraven
2004 E. Schraven
2004 H. Septer
2004 A. Nijhof-Bartelink
2004 J. den Hartog
2007 J.P. de Bruijn
2007 H. Theunissen
2015 C. Benschop
2017 K. Wijnbeek

Volg ons online