Dispensatie medicijnen

Het gebruik door sporters van geneesmiddelen waarin dopinggeduide stoffen voorkomen is slechts toegestaan onder strikte voorwaarden. Deze voorwaarden zijn vastgelegd in de Dispensatiebijlage, die onderdeel uitmaakt van het Nationaal Dopingreglement.

Hoe je dispensatie kan aanvragen is met een duidelijke animatie uitgelegd op www.schoneafstoot.nl

Door sporters ingediende verzoeken om medische ontheffingen, de zogenaamde dispensaties, worden beoordeeld door een commissie van artsen: de Geneesmiddelen Dispensatie Sporter (GDS) commissie. De GDS-commissie wordt, in overeenstemming met de mondiale normen, beheerd door de Dopingautoriteit. Zo nomineert de Dopingautoriteit de leden van de commissie. Meer informatie over dispensaties is hier te vinden.

Voor vragen of opmerkingen kunt u te allen tijde contact opnemen met Steven Teitler (010-2010153) of s.teitler@dopingautoriteit.nl).

Volg ons online