Bondsbestuur

Het bondsbestuur wordt door de Bondsraad aangesteld en bestaat uit zeven posities. Vanuit elke sectie één afgevaardigde, een secretaris, een penningmeeser en de voorzitter.In het linkermenu is de samenstelling te raadplegen.

Volg ons online