Handboek Geschillenbeslechting VSK

In het kader van het project ‘Samen naar een veiliger sportklimaat’ heeft NOC*NSF samen met de sportbonden tevens een programma ontwikkeld om sportief gedrag te stimuleren en ongewenst gedrag aan te pakken in de vorm van het Handboek VSK Tuchtrecht Geschillenbeslechting. Deze handleiding behandelt zaken als Tuchtrecht, Strafrecht, Bemiddeling, Mediation, Arbitrage en Bindend Advies in de sport, vooral gericht op preventie. In de bijlagen zijn naaste preventieve maatregelen, voorbeelden van overeenkomsten, huis- en gedragregels voor sportverenigingen en sportbonden opgenomen.

Volg ons online