KNBB Projecten

24 Play
Gratis reserveringsplatform voor horecagelegenheden, aangesloten (pool)biljartverenigingen en haar leden, ontwikkeld door KNBB & Sportunity. Liefhebbers van een potje darts, pool, biljart of overige horecasporten kunnen eenvoudig hun speelmoment reserveren via de ‘24Play’ app of direct via de website van de aangesloten speellocaties.


 

Tijd voor Krijt
Tijd voor Krijt is een sociaal activeringsprogramma waarin biljarten wordt ingezet als middel om ouderen elkaar te laten ontmoeten.

SmartPool
SmartPool is pool voor de jeugd, met een combinatie van wiskunde. SmartPool brengt pool richting de scholieren, met als motto: poolen maakt je slimmer!

Kantinebaas
De Nederlandse Dartsbond, de Koninklijke Nederlandse Biljart Bond en de Nederlandse Tafeltennisbond zijn de bazen van dit platform. Wij bieden werkgevers de kans om op een laagdrempelige manier hun werkvloer in beweging te krijgen en vitaliteit te stimuleren. We ondersteunen hen met de integratie van vitaliteit op de werkvloer en natuurlijk maken we voor werknemers het bewegen tijdens werktijd een stukje leuker.

Competitieveiling
Competitieveiling is een initiatief van de NDB en de KNBB met als doel om lokale, regionale en nationale sponsoring te verbinden met de lokale breedtesport en nationale topsport.

Schone Afstoot
Samen voor een schone sport is een gezamenlijk project van de Atletiekunie, Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB), Koninklijke Nederlandse Biljartbond (KNBB), Fit!vak, Dopingautoriteit en NOC*NSF. Schone Afstoot = preventie en bewustwording t.b.v. dopingpreventie.

 

Volg ons online