Opleidingen

De KNBB organiseert diverse instructeurs- en arbiteropleidingen. Op de website www.knbbopleidingen.nl is meer informatie over de instructeursopleidingen te vinden. De KNBB biedt in samenwerking met ASK de volgende opleidingen aan:
- Poolinstructeur Regionaal
- Poolinstructeur Lokaal
- Poolinstructeur Nationaal
- Biljartinstructeur A
- Biljartinstructeur B

Via het Academie voor sportkader van het NOC*NSF zijn diverse bijscholingen mogelijk waaronder modules gericht op herkennen en voorkomen seksuele intimidatie. zie voor het complete aanbod: http://www.academievoorsportkader.nl/bijscholing/trainersencoaches

Hoe word ik arbiter bij de KNBB
Houdt u van leidinggeven en wilt u dit ook doen binnen uw sport dan bent u de aangewezen persoon om arbiter te worden bij de “Koninklijke Nederlandse Biljartbond”

Een der belangrijkste taken van een arbiter is het in goede banen leiden van een partij biljarten. Niet eenvoudig gezien het aantal zaken waar u op moet letten van u zelf en van de speler. Al deze aandachtspunten worden behandeld op de cursus.

Er is een cursus binnen KNBB Vereniging Carambole waar u als beginnend arbiter terecht kunt namelijk: ARBITER 1. Meer hierover op de arbiter opleidingen pagina van Carambole.

Voelt u zich geroepen zich hiervoor op te geven dan kunt u zich wenden tot uw verenigingsbestuurslid die de weg kent naar degene die verantwoordelijk is voor de opleiding tot arbiter. Deze meneer of mevrouw heet officieel Coordinator Arbitrage en is verantwoordelijk voor het opzetten van de cursussen binnen het district waar u biljart. Bij voldoende deelnemers stelt hij/zij dan een cursus samen waar u dan een uitnodiging voor krijgt. Van hem/haar hoort u ook hoe de cursus is ingedeeld.

Kunt u zich vinden in het bovenstaande geef u dan op en versterk ons arbitersbestand. U bent van harte welkom!

Voor vragen en opmerkingen kunt u tevens terecht op www.knbbopleidingen.nl of via info@knbb.nl

Volg ons online