Bijzondere leden

De KNBB eert haar leden met verschillende onderscheidingen. Zodra iemand vindt dat een lid in aanmerking komt voor een onderscheiding kan, men een verzoek hiertoe indienen bij het bondsbestuur.

Het bondsbestuur beoordeelt aan de hand van criteria of iemand in aanmerking komt voor een onderscheiding. De bondsraad kent de onderscheiding toe.

Volg ons online