Gedragscodes

De KNBB kent diverse gedragscodes die aansluiten op de statuten en reglementen welke van toepassing zijn op alle functionarissen binnen de KNBB.

Algemene gedragscode
Gedragscode funtionarissen
protocol Social Media
protocol Seksuele intimidatie
 

Volg ons online