Wat doet de KNBB

Wat doet de KNBB?
Wat de KNBB/secties voor haar leden doet, is een regelmatig gestelde vraag. In deze folder (PDF, vouwbaar) het complete antwoord, in dit artikel ook volledig uitgeschreven, en hier de infographic.

 

Vereniging en accommodatie ondersteuning
Elke aangesloten vereniging en accommodatie kan voor allerlei terreinen kosteloos een beroep doen op de expertise van de KNBB via de afdeling Verenigingsondersteuning / BCZ bondsbureau.

Internetservice
De KNBB faciliteert en beheert diverse websites waar alle leden en biljartliefhebbers nieuws, ontwikkelingen, competities en biljartbeelden aantreffen. Dit zijn onder andere de websites: www.knbb.nl, www.5-ball.nl, http://competitie.knbb.nl, http://www.historischuitslagenarchief.nl/ , www.biljart.tv, www.biljartlocaties.nl.

Wedstrijdsoftware
De KNBB faciliteert en ontwikkelt voor de leden van de secties pool, snooker, driebanden en de vereniging carambole en haar onderdelen de wedstrijdsoftware voor de landelijke team- en individuele competities. Zo investeert de KNBB in CueScore en Biljartpoint waarmee de competities leuker en informatiever worden.

Ledenadministratie
Elke aangesloten vereniging ontvangt toegang tot haar eigen webbased ledenadministratie. Tevens ontvangen de leden toegang tot mijn.knbb.nl.

Competities en nationale kampioenschappen
De KNBB organiseert honderden verschillende team- en individuele competities en nationale kampioenschappen voor alle niveaus en binnen alle spelsoorten. Dit doet zij binnen districten met de inzet van vele duizenden vrijwilligers!

Gehandicapten sport
De KNBB ondersteunt als enige biljartorganisatie de ontwikkeling en integratie van de G-sport. KNBB ondersteunt de organisatie van de NK’s voor VG-teams en PK voor verstandelijk gehandicapten. Tevens wordt het NK Rolstoelbiljarten ondersteund. Daarnaast ontwikkelt de KNBB nieuw beleid en faciliteert zij een werkgroep. Van zeer groot maatschappelijk belang waar alle leden aan bijdragen!

Talentontwikkeling
De KNBB heeft in diverse spelsoorten talentontwikkelingsprogramma's en faciliteert het technisch kader hiervoor. Dit met als doel om ook in de toekomst topspelers te kunnen leveren die een promotionele bijdrage doen voor de breedtesport. En organiseert vele Nederlandse kampioenschappen voor de jeugd en zendt zelfs spelertjes uit naar ek’s.

Topsport
De KNBB zendt en begeleidt de topsporters vanuit de verschillende disciplines naar EK's, WK's en kwalificatietoernooien.

Vertegenwoordiging
De KNBB vertegenwoordigt de belangen van alle biljarters binnen de belangrijke instanties en organen zoals NOC*NSF, VWS, EPBF, CEB, EBSA. Denk bijvoorbeeld aan de spelregels die je gebruikt als je een potje pool speelt. Die ontstaan hierdoor.

‘Door ondersteuning en advies van de KNBB kan onze poolzaal zich nog beter op promotie richten’
Door de BCZ ondersteuning van de KNBB kunnen aangesloten zalen zich laten adviseren op diverse terreinen zoals accommodaties, ecotaks en juridische vragen. Hierdoor zijn verenigingen en zalen minder met randzaken bezig.

Promotie
De KNBB promoot de biljartsport op allerlei manieren door bijvoorbeeld het versturen van persberichten, onderhouden van perscontacten, onderhandelen over NOS-uitzendingen, ontwikkelen van Biljart.tv. Daarnaast organiseert de KNBB elk jaar diverse internationale en aansprekende evenementen. Tevens ontwikkelt de KNBB diverse promotiematerialen zoals spreekbeurtpakketten, open dag/jeugd pakketten, 5 ball pakket.
Ook dit jaar heeft er weer meer promotie plaatsgevonden zoals uitzendingen op RTL, NOS, Jeugdjournaal en vele promovideo’s op social media. Al deze promotie zorgt dat er meer mensen gaan poolen en dat de zalen meer klanten krijgen, kortom van groot belang voor de ontwikkeling van een sport.

Opleidingen
De KNBB ontwikkelt diverse opleidingen zoals instructeursopleidingen, arbiters- en wedstrijdleidersopleidingen via o.a. de site www.knbbopleidingen.nl.

Veilig sporten
Als er tijdens een competitie een vechtpartij gebeurd of op hoger niveau wordt er aan matchfixing gedaan dan heeft de KNBB de tuchtrechterlijke afhandeling en zorgt dat er een veilige omgeving komt. Maar denk ook aan vergrijpen zoals seksuele intimidatie daar is zelfs een registratiessysteem voor ingericht zodat een pleger van dergelijke feiten niet in de sport meer actief kan zijn.
Ook heeft de KNBB een vertrouwenspersoon waar alle leden terecht kunnen. Sportontwikkeling De KNBB ontwikkelt en investeert in nieuw sportbeleid, nieuwe spelvormen, competities, reglementen en spelregels.

Bondsbureau
De KNBB biedt alle leden maximale bereikbaarheid voor vragen en ondersteuning via een professioneel bondsbureau dat vijf dagen per week voor hen beschikbaar is.
 

Volg ons online