Waarom een vereniging?

 

 

Waarom een vereniging oprichten?

In veel biljartlokaliteiten zijn er nog geen verenigingen opgericht. Zeker binnen de pool- en snookerwereld is een vereniging vaak onbekend terrein. Toch kan het oprichten van een vereniging veel voordelen opleveren zoals bijvoorbeeld: continuiteit, spelen van competitie, binding, groei, kans op fondsen en gemeentelijke subsidies, ontmoeting en gezelligheid.

Waarom bij de KNBB aansluiten?
Door als vereniging aan te sluiten bij de KNBB draagt dit bij aan de continuiteit van de biljartsport. De KNBB kan als koepel meer betekenen voor de biljartsport indien zij groeit. Denk alleen al aan het organiseren van de landelijke finales, topsport, breedtesport, innovatie, continuiteit, promotie, opleidingen, vergroten van de bekendheid van biljarten, mediabeleid, subsidies.
Ieder lid van een aangesloten vereniging kan spelen in de mooiste competities met landelijk en internationaal vervolg, daarnaast zorgt elk lidmaatschap voor een positieve bijdrage aan de biljartsport, ook voor de minder valide medemens.

Kortom, samen kunnen we er voor zorgen om onze biljartsport te laten groeien en ontwikkelen.

Vormen van verenigingen
Een vereniging is een samenwerkingsvorm tussen twee of meer personen (leden), die volgens bepaalde regels een bepaald doel willen verwezenlijken. De wet kent slechts twee beperkingen van dit doel. Het doel mag vanzelfsprekend niet gericht zijn op verstoring van de openbare orde of op aantasting van de goede zeden én het doel mag niet zijn het maken van winst ter verdeling onder de leden. Alle verenigingen hebben rechtspersoonlijkheid, maar er kunnen 2 soorten verenigingen worden onderscheiden:
 
1. Verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid: dit zijn verenigingen die zijn opgericht bij notariële akte waarin de statuten zijn opgenomen. Verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid moeten worden ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Zolang dit niet gebeurt, is iedere bestuurder naast de vereniging hoofdelijk aansprakelijk!

2. Verenigingen met beperkte rechtsbevoegdheid: dit zijn verenigingen waarvan de statuten niet zijn opgenomen in eerdergenoemde notariële akte. Deze verenigingen kunnen:
· géén erfgenaam zijn (er mogen wel legaten worden aanvaard); en
· géén registergoederen verkrijgen.
Een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid kan worden ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.

Ondersteuning
Hieronder kunt u standaard statuten van een KNBB vereniging en stappenplan downloaden. Wenst u meer ondersteuning neem dan contact op met Willem La Rivière, T 030-6008404 of E w.riviere@knbb.nl

Hoe meld ik een vereniging aan?

U meld uw vereniging aan door middel van een e-mail aan la@knbb.nl. Wij vragen van u de volgende gegevens:

- Naam vereniging - Vestigingsadres (indien van toepassing KVK inschrijfnummer)- Bestuurders (Voorzitter, Secretaris, Penningmeester vereist)- Lokaliteit waar gespeeld wordt- District (indien vereniging onder KNBB Vereniging Carambole valt)

Model Statuten Vereniging

Standaard Statuten Vereniging
Stappenplan vereniging

Volg ons online