Vacaturebank

De organisatie van de KNBB en haar secties wordt draaiende gehouden door een groep actieve vrijwilligers. Zonder deze vrijwilligers is het onmogelijk om het huidige competitieaanbod aan te bieden.

Wij zijn eigenlijk continu op zoek naar nieuwe vrijwilligers die de organisatie willen versterken. Zo zijn we op zoek naar wedstrijdleiders, scheidsrechters, vrijwilligers voor in de werkgroepen en bestuursleden. Afhankelijk van de vrijwilligersfunctie neemt een vrijwilligersfunctie een aantal uur per week in beslag; daarbij kun je uiteraard rekenen op een onkosten- en reiskostenvergoeding.

Hieronder volgt een korte beschrijving van de diverse vacatures/vrijwilligersfuncties. Mocht je interesse hebben in een vrijwilligersfunctie binnen de KNBB of één van haar secties, neem dan contact op via info@knbb.nl o.v.v. "Vrijwilligersfunctie".

 

 

Vacatures
Voorzitter KNBB Sectie Driebanden
Penningmeester KNBB Sectie Driebanden
Bestuurslid Topsport KNBB Vereniging Carambole (KVC)
Bestuurder PR/Marketing/Communicatie Sectie Pool
Notulist voor Bondsraad
Commentatoren voor online pooluitzendingen
Videomaker voor korte compilatievideo
Verslaggever/verslaggeefster voor poolevents
Bestuurslid Marketing & Communicatie Bondsbestuur KNBB
Leden projectteam innovatie/marketing/productontwikkeling
Wedstrijdleiding KNBB Sectie Snooker
Commissieleden Communicatie KNBB-Lab
Stageplaats Media Vormgeven
Portefeuillehouder Breedtesport KVC
Landelijke en/of regionale coördinator SmartPool Scholencompetitie
Vrijwilliger SmartPool Scholencompetitie
Stage: Grafisch vormgever/mediavormgever (gecombineerde stage met NDB)

 

Werkgroepen, Wedstrijdleiders & Scheidsrechters

Eigenlijk altijd wordt gezocht naar personen die zich willen inzetten in werkgroepen, commissies, als wedstrijdleider of als scheidsrechter. Wil je graag weten wat de mogelijkheden hiervoor zijn, neem dan contact op via info@knbb.nl o.v.v. de gewenste functie.

Werkgroepen Sectie Pool
Commissies Sectie Carambole
Commissies Sectie Snooker

 

Bestuur

Het bestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en het beleid binnen de secties Carambole, Driebanden, Pool en Snooker. Naast het dagelijks bestuur (voorzitter, penningmeester en secretaris) bestaan de besturen van de secties vaak uit een aantal specifieke bestuursleden (bestuurder Breedtesport, bestuurder Topsport, bestuurder PR/Marketing/Communicatie en een algemeen bestuurslid).

Overzicht huidige samenstelling/vacatures Bondsbureau KNBB
Overzicht huidige samenstelling/vacatures bestuur Sectie Carambole
Overzicht huidige samenstelling/vacatures bestuur Sectie Driebanden
Overzicht huidige samenstelling/vacatures bestuur Sectie Pool
Overzicht huidige samenstelling/vacatures bestuur Sectie Snooker

 

 

 

 

Volg ons online