Schorsingen

De tuchtcommissie van het Instituut Sportrechtspraak (ISR) heeft ingevolge artikel 3 Dopingreglement en van de Wereld Anti Doping Code aan lid met bondsnummer 82951 de straf opgelegd van uitsluiting voor een periode van 2 jaar. Op grond van het bepaalde in artikel 51.1 Dopingreglement vangt deze periode aan op 23 juli 2018, de datum van deze uitspraak. De periode van uitsluiting loopt derhalve af op 23 juli 2020.

Lid met bondsnummer 207053 heeft in overeenstemming met artikel 27 van het geldende Dopingreglement aanvaardt een overtreding te hebben begaan (artikel 3) en heeft daarmee de straf geaccepteerd van uitsluiting voor een periode van 1 jaar. Ingaande op 27 februari 2019. De periode van uitsluiting loopt derhalve af op 27 februari 2020.

Volg ons online