Carambole

De KNBB Sectie Carambole is georganiseerd binnen de KNBB Vereniging Carambole. De KNBB Vereniging Carambole opgebouwd uit vier gewesten, waaronder 33 districten ressorteren die samen ruim 1300 aangesloten verenigingen herbergen.

Het carambolebiljarten is de traditionele vorm van biljarten en onderscheidt de spelsoorten driebanden, libre, bandstoten, kader en ankerkader. Al deze spelsoorten worden in verschillende klassen gespeeld, van ereklasse tot en met de vijfde klasse, zowel in de vorm van teamcompetitie als persoonlijke kampioenschappen (individueel).

Zodoende kan iedereen in zijn of haar eigen klasse kampioen van Nederland worden, na te zijn opgeklommen via districtsfinales. De winnaars van de daaropvolgende gewestelijke finales plaatsen zich voor het NK. De kampioen van Nederland in de hoogste klasse wordt door de KNBB Vereniging Carambole afgevaardigd naar Europese en wereldkampioenschappen.

Naast de genoemde spelsoorten kent het carambolebiljarten tevens het Biljart Artistiek, ook wel kunststoten genoemd.

De discipline carambole kent een verenigingsstructuur. Dat betekent dat iedereen die op wedstrijdniveau wil biljarten, lid moet zijn van een bij de KNBB aangesloten vereniging. Er is altijd wel zo’n vereniging bij u in de buurt.

Volg ons online