Whereabouts

Om een goed anti dopingbeleid te kunnen voeren is het van belang ook buiten wedstrijdverband, dus tijdens trainingskampen, thuis of op een trainingslocatie, dopingcontroles uit te voeren. Sporters in de (Internationale) Registered Testing Pool zijn daarom verplicht om periodiek hun contact- en verblijfsgegevens aan te leveren en te updaten: de zogenaamde whereabouts.

Dit geldt niet voor leden van de KNBB! Leden van de KNBB vallen niet in de Registered Testing Pool en hoeven derhalve geen whereabouts op te geven. Behalve als zij door een Internationale Federatie daarvoor worden aangewezen.

Meer informatie over de Whereabouts kunt u HIER raadplegen.

Volg ons online