Gratis VOG

Als sportbond wil de KNBB er zo veel mogelijk aan bijdragen om een veilig sportklimaat te bewerkstelligen. Iets waar ook NOC*NSF op aandringt. Eén van de instrumenten daartoe is het aanvragen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) voor degenen die direct met de (jeugdige) sporters te maken hebben, met name trainers en coaches. Alle aangesloten biljartverenigngen kunnen GRATIS een VOG aanvragen voor hun functionarissen zoals trainers, begeleiders, penningmeester, bestuurders.

Via www.gratisvog.nl kunt u de vereniging aanmelden, zodat u gratis VOG's voor uw vrijwilligers aan kunt vragen.

Klik hier voor het stappenplan om uw vereniging aan te melden voor de gratis VOG's.

Volg ons online