VOG

Via het NOC*NSF start de Nederlandse sport om voor vrijwilligers die werken met minderjarigen een VOG (Verklaring omtrent gedrag) verplicht te stellen. De KNBB heeft het besluit genomen hieraan mee te werken. Dit betekent dat alle bondsvrijwilligers een VOG moeten kunnen overhandigen aan de KNBB.

De KNBB vindt het belangrijk dat haar leden in een veilig klimaat kunnen sporten. Helaas komt het voor dat mensen in de sport misbruik maken van hun positie. Jaarlijks komen er meerdere gevallen van seksuele Intimidatie en van misbruik in de sport aan het licht.

Eén van de maatregelen die genomen kan worden ter preventie van Seksuele Intimidatie of van misbruik is het invoeren van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Het invoeren van een VOG binnen de sport geeft meer zekerheid over het verleden van personen en vermindert de kans dat iemand, die eerder in de fout is gegaan met kinderen, een functie binnen de sport kan uitoefenen waarin hij of zij weer met kinderen in aanraking kan komen.

De KNBB neemt de veiligheid van al onze leden serieus en heeft daarom besloten om van elke bondsvrijwilliger, die in aanraking komt met minderjarigen, een VOG te verlangen.

Het aanvragen van een VOG kost geld, maar voor vrijwilligers in de sport, die werken met minderjarigen, is er nu goed nieuws. Dankzij de subsidiemaatregel van het ministerie van Veiligheid en Justitie kunnen vrijwilligers in de sport in 2012 de kosten voor hun VOG via een declaratie vergoed krijgen.

In onderstaande documenten vindt u meer informatie hierover. 
- Digitale informatiefolder
- Handleiding bondsvrijwilliger - elektronische VOG
- Handleiding bondsvrijwilliger - aanvraag via de gemeente

In de informatiefolder kunt u alle belangrijke informatie nalezen omtrent de VOG. Hierin wordt onder andere uitgelegd wat een VOG is, waarom deze belangrijk is voor onze organisatie en hoe u de kosten van de VOG vergoed kunt krijgen. In de bijgevoegde handleidingen wordt stap voor stap omschreven hoe de VOG precies aangevraagd dient te worden. Er is één handleiding voor het aanvragen van een elektronische VOG en één handleiding voor het aanvragen van een VOG via de gemeente. 

De KNBB initieert het aanvraagproces van een VOG door het eerste gedeelte van het aanvraagformulier in te vullen, zowel voor de elektronische VOG als voor de aanvraag via de gemeente. 

Bent u bondsvrijwilliger en werkt u/ of komt u in aanraking vanuit uw vrijwilligersfunctie met minderjarigen horen wij van u welke aanvraagmethode uw voorkeur heeft via info@knbb.nl zodat wij het aanvraagproces in gang kunnen zetten.

Indien u de elektronische aanvraagmethode prefereert, dan vragen wij u om tevens uw Burgerservicenummer (BSN), uw geboortedatum en uw volledige achternaam te vermelden in uw e-mail.

Alle informatie rondom de VOG kunt u nalezen op de website www.nocnsf.nl/vog

Indien u nog vragen heeft omtrent de VOG, kunt u het beste even contact opnemen via info@knbb.nl.

Voor verenigingen
Wilt u dat de vrijwilligers die actief zijn binnen uw biljartvereniging ook een VOG aanvragen dan kunt u meer informatie opvragen via info@knbb.nl

 

 

 

http://www.nocnsf.nl/vog/aanvragen.

Sinds 1-1-2015 kan  de VOG geheel digitaal aangevraagd worden en kost voor vrijwilligers – onder bepaalde voorwaarden niets. Voor betaalde krachten nog wel.

 

Volg ons online