Leden Bondsbestuur

Henk Vegter (voorzitter)
Yvonne van Dam (penningmeester)
Ruud Tusveld (secretaris)
Ad Ketels (afgevaardigde carambole)
Krijn Schuurman (afgevaardigde pool)
Remco Wijnen (afgevaardigde snooker)

Christel van Reekum (afgevaardigde driebanden)*
 

*nog niet benoemd. Benoeming staat op de agenda van de Bondsraad 22 juni 2024.

 

 

Nevenfuncties (per 24 juni 2023)

Volg ons online