Leden Bondsbestuur

Garmt Kolhorn (voorzitter)
Paul Swanenburg (secretaris a.i. / voorzitter snooker)
Jaap Labrujere (voorzitter carambole)
Hans de Bruin (afgevaardigde driebanden)
Afgevaardigde pool vacant
Penningmeester vacant

Volg ons online