Leden Bondsbestuur

Henk Vegter (voorzitter)
Yvonne van Dam (secretaris, penningmeester a.i.)
Piet de Jongh (waarnemend afgevaardigde carambole)
Hans de Bruin (afgevaardigde driebanden)
Krijn Schuurman (afgevaardigde pool)
Remco Wijnen (afgevaardigde snooker)

Vacature penningmeester per december 2020

Nevenfuncties

Volg ons online