Leden Bondsbestuur

Garmt Kolhorn (voorzitter)
Yvonne van Dam (interim)
Piet Lamberiks (penningmeester)
Johan Oenema (afgevaardigde snooker)
Piet Verhaar (afgevaardigde carambole)
Hans de Bruin (afgevaardigde driebanden)
Krijn Schuurman (Afgevaardigde pool)

 

Nevenfuncties

Volg ons online