Leden Bondsbestuur

Garmt Kolhorn (voorzitter)
(secretaris = Vacant)
Piet Lamberiks (penningmeester)
Johan Oenema (afgevaardigde snooker)
Piet Verhaar (afgevaardigde carambole)
Hans de Bruin (afgevaardigde driebanden)
Xavier Karis (Afgevaardigde pool)

Volg ons online