Leden Bondsbestuur

Garmt Kolhorn (voorzitter)
Robert Bos (secretaris)
Piet Lamberiks (penningmeester)
Paul Swanenburg (afgevaardigde snooker)
Piet Verhaar (afgevaardigde carambole)
Hans de Bruin (afgevaardigde driebanden)
Xavier Karis (Afgevaardigde pool)

Volg ons online