Leden Bondsbestuur

Garmt Kolhorn (voorzitter)
Yvonne van Dam (secretaris)
Johan Oenema (afgevaardigde snooker)
Piet Verhaar (afgevaardigde carambole)
Hans de Bruin (afgevaardigde driebanden)
Krijn Schuurman (Afgevaardigde pool)

Vacature penningmeester per december 2020

Nevenfuncties

Volg ons online