Bestuurslid Marketing & Communicatie Bondsbestuur KNBB

Gezocht: Doelgerichte innovator die het verschil maakt

17 januari 2022

Nederland verandert. Onze keusporten willen volop mee in die verandering. Digitalisering, sociale media, een biljartmaatje vinden via je app, je uitslagen en persoonlijke ranking elk moment beschikbaar, topwedstrijden volgen op elk gewenst moment…. De ontwikkeling van het dagbiljart, de opkomst van pool en snooker en de fantastische wereldprestaties van onze toppers. Dit alles vormt aangrijpingspunt  voor het bondsbestuur de toekomst van de keusport nadrukkelijk te herdefiniëren.

Dit alles tegen de achtergrond waarin communicatie, innovatie en maatschappelijke waardes voor alle sportbonden aan belang toenemen. Onze achterban te informeren, nieuwe doelgroepen motiveren, mensen verbinden rond de keusporten en bijdragen aan meer media-aandacht ten behoeve van ons groeiend imago en de doorgroei van de vier biljartdisciplines: carambole, driebanden, pool en snooker.

Onlangs is de strategische keuze gemaakt dat er onder regie van het bondsbestuur nieuwe aansprekende producten en diensten dienen te komen waarmee groei en aanvullende inkomsten gegenereerd worden.

Hiervoor is een plan van aanpak inclusief budget en een businesscase met te monitoren fases noodzakelijk, zodat het bondsbestuur in staat is te sturen op de door hen gemaakte (product/diensten)keuzes. Om te komen tot een plan van aanpak zijn meerdere procestappen vastgelegd.

 

Om dit innovatieve proces aan te sturen willen we het bondsbestuur uitbreiden met een inspirerende en bekwame bestuurder vanuit het vakgebied marketing, communicatie, sales die in nauwe samenwerking met de professionals en projectgroep mede vorm geeft aan productontwikkeling en de ondernemende kant van de KNBB.

De functie Bestuurslid Marketing & Communicatie van KNBB betreft een vrijwilligersfunctie en de geschatte te besteden tijd binnen deze functie is 4 uur per week.

De te maken onkosten bij het uitvoeren van deze functie worden uiteraard conform het declaratiereglement vergoed.

 

Beschrijving functie:

Het lid van het bondsbestuur belast met de portefeuille marketing, promotie en PR voldoet bij zijn/haar benoeming en herbenoeming aan de in de artikelen 2, 3 en 7 gestelde voorwaarden van het Reglement Profielen.

a. is binnen het bondsbestuur belast met de voorbereiding en uitwerking van een visie en beleid voor de totale KNBB op het gebied van communicatie en innovatie;

b. ondersteunt binnen dit aandachtsgebied de secties binnen de KNBB en treedt coördinerend op. De feitelijke uitvoering ligt grotendeels bij het Bondsbureau en wordt door het bestuurslid bewaakt;

c. voelt zich thuis in een grote vrijwilligersorganisatie, waarin veel ‘zelf’ gedaan moet worden

d. besteedt veel aandacht aan een structurele verbetering van het imago van de KNBB binnen en buiten de organisatie en is ook verantwoordelijk voor een optimale en transparante informatie uitwisseling binnen de KNBB.
 

Het lid van het bondsbestuur belast met de portefeuille marketing, promotie en PR beschikt over:

a. HBO denk- en werkniveau;

b. een afgeronde opleiding of werkzaam in dit vakgebied;

c. affiniteit met (biljart/pool/snooker)sport in de breedste zin;

d. de kandidaat beschikt over een breed netwerk in het veld;

e. praktische ervaring in een functie met deze aandachtsgebieden;

f. heeft commerciële feeling en is in staat contracten af te sluiten;

g. kan uitstekend samenwerken;

h. mee kunnen denken en communiceren op de terreinen van de andere portefeuille houders en aldus een brede bijdrage kunnen leveren binnen het bondsbestuur, als het gaat om beleid en visie.

 

KNBB hanteert de code goed sportbestuur.

 

Wil je jezelf inzetten voor de ontwikkeling van de biljart/pool/snookersport in Nederland? Meld je aan voor het bestuur en stuur je sollicitatie inclusief motivatie en CV naar: w.riviere@knbb.nl o.v.v. “Bestuurslid Marketing & Communicatie KNBB”.

 

Communicatie Vrijwilligers
Volg ons online