Bondsraad 8 december 2018

De najaarsvergadering van de Bondsraad vond plaats op 8 december 2018.
Locatie: Jungle Room Pandasia Ouwehands Dierenpark Rhenen (tijdens het Nk Chinese 8-ball)

Voor deze vergadering zijn de bondsraadsleden KNBB en ereleden/leden van verdienste uitgenodigd. Maar overige geinteresseerden zoals sectiebesturders, pers, medewerkers e.d. zijn uiteraard welkom (zolang de bondsraad de vergadering niet besloten verklaard) maar dienen zich uiterlijk 2 weken voorafgaand aan te melden via info@knbb.nl.
Het is vanwege de unieke locatie niet mogelijk zonder toegangskaart en voorafgaande aanmelding bij deze Bondsraad aanwezig te zijn.

Agenda
Jaarplan 2019
Begroting 2019

 

Volg ons online