Voorjaarsvergadering 26-6-2021

De voorjaarsvergadering van de bondsraad vindt op 26 juni plaats. Vanwege de beschikbare ruimte is het aantal personen dat aanwezig kan zijn beperkt. Bij deze bondsraad is aanmelding dan ook verplicht. Uiteraard worden op de locatie alle benodigde voorzogsmaatregelen getroffen.

DATUM:             26 juni 2021

TIJD:                   Start vergadering 13:00 uur, einde ca 16:00 uur
AANWEZIG:       Inloop mogelijk pas vanaf 12:45 uur

PLAATS:             Locatie online of fysiek

Agenda

 

Voor deze vergadering zijn de bondsraadsleden KNBB uitgenodigd. Omdat er vanwege coronamaatregelen beperkte ruimte beschikbaar is geldt dat niet alle overige geinteresseerden zoals sectiebestuurders, ereleden/leden van verdienste, pers, medewerkers aanwezig kunnen zijn. Daarbij dient vooraf bekend te zijn wie er aanwezig is op de locatie en is inloop daardoor niet mogelijk. Wilt u bij deze vergadering aanwezig zijn dan dient u zich uiterlijk 2 weken voorafgaand aan de vergadering aan te melden via info@knbb.nl.

Volg ons online