Verslag Bondsraad Najaarsvergadering 16 december 2023

In deze prettig verlopen najaarsvergadering, welke op het bondsbureau in Nieuwegein plaatsvond, stemden de tien aanwezige leden van de Bondsraad in met het Jaarplan 2024 en de Begroting 2024.

Vanuit carambole werd het door hun ALV genomen besluit gedeeld dat de Landsfinale vanaf 2024 decentraal gaat plaatsvinden, waarmee de begroting 2024 naar verwachting sluitend wordt.

16 december 2023

NIEUWEGEIN - Naast het jaarplan en begroting 2024 werden enkele nieuwe reglementen aangenomen zoals het topsportstatuut en spelersvertegenwoordiging om daarmee de positie van topsport binnen de KNBB beter te regelen.

Het belang van aanpak integriteit werd onderschreven doordat de bondsraad het integriteitsplan aannam. We willen als KNBB dat iedereen zich thuis- en veilig voelt. Tevens werd een statutenwijzing aangenomen welke geherstructureerd zijn en waarmee algemeen tuchtrecht bij het ISR wordt ondergebracht.

De bondsraad is positief over de samenwerking tussen sectie driebanden en sectie carambole met de opzet van een GP-driebanden klein. Er werd vanuit alle secties (snooker, pool, driebanden en carambole) de stand van zaken/actualiteit gedeeld. Zo werd er met elkaar gedeeld over het Smartscholenproject, samenwerking, Hall of Fame Niels Feijen, successen bij de jeugd, rating, sectieraden e.d. We zijn er voor alle biljarters. Welke discipline men speelt maakt niet uit. Oproep is gedaan om meer samen te werken en meer communicatie. Het reglement administratieve heffingen van KVC wil de KNBB breder gaan trekken.

De voorjaarsvergadering van de Bondsraad is door de leden ingepland  op 22 juni 2024.

 


 

Bondsraad KNBB
Volg ons online