Samen zijn we sterk: meld uw niet-competitie spelende leden aan!

KVC geeft welkomstkorting van 50% op toch al lage contributie van slechts €5; korting geldt voor eerste lidmaatschapsjaar. Aanmelding leden kan via Ledenadministratie KNBB: la@knbb.nl

Artikel/oproep KVC uit KVC Nieuwsbrief Augustus 2020

17 augustus 2020

 

STATUTEN, RECHTEN EN PLICHTEN ‐ De letter en de geest van de "wet"

De statuten van een vereniging beschrijven onder meer de rechten en plichten van de leden. In de statuten van de KNBB en KVC is dat niet anders. In één van de artikelen (nummer 5, lid 2) staat dat de verenigingen hun leden dienen aan te melden bij de KNBB. En dat zijn dus niet alleen de competitie spelende leden maar ook die leden die niet meedoen aan team‐ of PK‐wedstrijden.

Het is ons gebleken dat niet alle verenigingen en/of hun leden dat weten.

 

In één van de artikelen (nummer 5, lid 2) staat dat de verenigingen hun leden dienen aan te melden bij de KNBB. En dat zijn dus niet alleen de competitie spelende leden maar ook die leden die niet meedoen aan team‐ of PK‐wedstrijden

 

De handhaving van dit artikel is niet eenvoudig, om niet te spreken van "onmogelijk". De KNBB en KVC hebben niet de mogelijkheid om in de ledenadministratie van een vereniging te kijken. Zij zijn afhankelijk van de "sportiviteit" van de verenigingsbestuurders om al hun leden ook in "MijnKNBB.nl" als lid aan te melden bij de KNBB/KVC.

 

 

Naast alle competitie spelende leden zijn de niet‐competitie spelende leden zeer belangrijk voor de KNBB/KVC. Het is in deze coronaperiode al vaker gezegd: "Samen zijn we sterk". Hoe meer leden, hoe sterker wij staan bij het NOC*NSF en overheidsinstanties. In de lobby met deze instanties is ledenvolume uiterst belangrijk. Ook al speelt men alleen maar op de clubavond, ook dan heeft het niet‐competitie spelende lid baat bij de bond die als doel heeft de belangen van alle biljarters te behartigen.

 

Het is in deze coronaperiode al vaker gezegd: "Samen zijn we sterk". Hoe meer leden, hoe sterker wij staan bij het NOC*NSF en overheidsinstanties. In de lobby met deze instanties is ledenvolume uiterst belangrijk. Ook al speelt men alleen maar op de clubavond, ook dan heeft het niet‐competitie spelende lid baat bij de bond die als doel heeft de belangen van alle biljarters te behartigen

 

En voor de kosten hoeft men het niet te laten. De contributie voor deze leden bedraagt slechts € 5,‐ per jaar. En wat koop je vandaag de dag nog voor € 5,‐? Grote dingen moet je soms klein maken. € 5,‐ per jaar is nog geen dubbeltje in de week!

 

 

En om de verenigingen, die hun niet‐competitie spelende leden nog dienen aan te melden, tegemoet te komen, maakt KVC het nog "kleiner" en geeft een "welkomstkorting" van 50% op die toch al lage contributie. Dit geldt voor de periode van 1 augustus 2020 t/m 1 mei 2021, het eerste lidmaatschapsjaar dus.

 

Voor de kosten hoeft men het niet te laten: de contributie voor deze niet-competitie spelende leden bedraagt slechts € 5,‐ per jaar, nog geen dubbeltje in de week

 

Gelukkig is de daling van het ledenaantal t/m week 30 beperkt gebleven en lager dan vorig jaar. Dat verheugt ons en wij zijn alle verenigingen en leden daar dankbaar voor. En door de aanmelding van de niet‐competitie spelende leden worden we nog blijer en blijven we ons werk met plezier doen voor alle aangesloten biljarters.

 

Toevoeging KNBB:

Voor lang niet iedereen is direct duidelijk wat de waarde is om ook niet-competitie spelende leden aan te melden als lid. Naast de in dit stuk genoemde lobbykracht op basis van ledental en het belang dat maatschappij, sportbonden maar ook pers hieraan hangen, zit deze waarde in zaken als: collectiviteit, verenigingsondersteuning, promotie voor de biljartsport, reglementering, gehandicaptensport, talentontwikkeling, en het kenniscentrum Bondsbureau met ruim 70.000 (!) contactmomenten per jaar.

Wij zijn dan ook uiterst blij met het gebaar van KVC, en hopen dat deze oproep breed zal worden opgevolgd. Kan van grote waarde zijn voor ons allemaal!

 

De volledige KVC Nieuwsbrief van augustus 2020, plus een overzicht van voorgaande nieuwsbrieven, vindt u op deze pagina.

Aanmelden van niet-competitie spelende leden kan via de Ledenadministratie van de KNBB: la@knbb.nl o.v.v. "Aanmelden leden".

 

Tekst: KVC
Toevoeging: KNBB
Foto's: Rechtenvrij via Unsplash

Financieel Leden/Lidmaatschap NOC*NSF/Sportbonden
Volg ons online