Ook 't Ivoor meldt niet-competitie spelende leden aan

Snelgroeiende club uit Boxtel stimuleert andere biljartclubs hetzelfde te doen, vanuit het motto: Samen staan we sterker

14 december 2020

Onlangs schreven we een artikel met een tamelijk verheugende mededeling: Steeds meer biljartclubs melden niet-competitie spelende leden aan. Met uitgebreide uitleg waarom dit niet alleen voor ons als KNBB, maar ook voor clubs en biljarters grote waarde heeft - en bovendien tegen geringe kosten.

Maar wij kunnen zelf wel zeggen hoe belangrijk dit is - veel beter is als u vanuit de mond van clubs, verenigingen en lokaliteiten hoort waarom zij nu eigenlijk tot deze keuze zijn gekozen. 

Vandaar deze serie artikelen, die onlangs van start ging met dit zeer uitgebreide verhaal door biljartbolwerk Horna uit Hoorn. 

Vandaag is het de beurt aan één van de snelst groeiende verenigingen van ons land, ’t Ivoor uit Boxtel. Aan het woord: bestuurslid Math Hendriks. 

 

 

Over wat ‘t Ivoor bijzonder maakt

Biljartvereniging ’t Ivoor had - en heeft bij sommige biljarters nog - in Boxtel het imago van een ‘eliteclub’ met alleen competitieve biljarters in de KNBB-competitie. Dat is uiteraard niet waar. Maar dat het geen caféclub is zoals de meeste biljartclubs in Boxtel is een feit.

Rond 2009 was ’t Ivoor in Boxtel de enige vereniging waar een rookverbod was ingesteld in de biljartruimte. De overstap van café-biljarter naar ’t Ivoor was voor diverse mensen een reden lid te worden. De mogelijkheid onbeperkt gebruik te maken van de accommodatie zonder verplichtingen van consumptiegebruik, versterkte deze overstap.

Het gezamenlijk onderhouden van de locatie en biljartmiddelen gaf een gevoel van ‘samen’.

Iedereen was bereid zijn steentje bij te dragen. Zowel recreatief als competitief biljarten is mogelijk. Daarnaast is gezelligheid is een zeer belangrijke factor.

 

"De overstap van café-biljarter naar ’t Ivoor was voor diverse mensen een reden lid te worden. De mogelijkheid onbeperkt gebruik te maken van de accommodatie zonder verplichtingen van consumptiegebruik, versterkte deze overstap"

 

Meespelen in de KNBB-competitie is vrijblijvend in de dag- en avondcompetitie. Een groot deel van de leden speelt in de competitie van de KNBB. Leden kunnen onbeperkt gebruik maken van de accommodatie om te biljarten op 7 kleine en 2 grote biljarts. Ons biljarthuis is geopend van ’s morgens 7.00 tot 24.00 uur ’s avonds.

Deze aantrekkelijke omstandigheden hebben – naast het binnenhalen van een eredivisieteam driebanden – geleid tot een grote instroom van nieuwe leden van binnen en buiten Boxtel.

Door deze enorme groei is er nu een stabiele organisatie neergezet. Als basis is er een bestuur dat voornamelijk stuurt en de uitvoerende taken overlaat aan door leden gevormde commissies.

 

 

Over de band met de KNBB

Er is een prettige samenwerking met het bestuur van het district ’s-Hertogenbosch en de competitieleiders van de verschillende biljartdisciplines. Contacten met de directie en het bondsbureau van de KNBB verlopen meewerkend en meedenkend. We weten elkaar goed en gemakkelijk te vinden.

 

 

Over het waarom van het aanmelden van de niet-competitie spelende leden

Hoe meer leden, des te sterker is een onderhandelingspositie van een vereniging, maar dat geldt zeker ook voor de KNBB. Samen sta je gewoon sterker. Als lid van de KNBB wil ’t Ivoor een volwaardige partner zijn door alle leden aan te melden als lid.

Wij hebben op dit moment 105 geregistreerde leden bij de KNBB, waarvan 68 competitie-spelers en 37 niet-competitie spelende leden. Het zou andere biljartclubs sieren, maar zeker ook versterken, ditzelfde te doen: alle leden aanmelden. De kosten zijn niet zo hoog dat dit een belemmering hoeft te zijn. De bond kan dan tenminste communiceren namens alle aangesloten biljarters.

 

"Het zou andere biljartclubs sieren, maar zeker ook versterken, ditzelfde te doen: alle leden aanmelden. De kosten zijn niet zo hoog dat dit een belemmering hoeft te zijn. De bond kan dan tenminste communiceren namens alle aangesloten biljarters"

 

Tekst & foto's: 't Ivoor
Intro: KNBB

 

Biljartzalen Leden/Lidmaatschap
Volg ons online