Koning bezoekt Tijd voor Krijt in Week tegen Eenzaamheid

Gastheer Willem La Riviere (directeur KNBB):
“Bezoek van Zijne Majesteit de Koning ongekend grote eer en waardering voor ons programma, en bevestiging van de maatschappelijke relevantie”

05 oktober 2020

Verslag door Koninklijk Huis

 

Zijne Majesteit de Koning heeft maandagmiddag 5 oktober in activiteitencentrum Dwars in Leiderdorp een bezoek gebracht aan het sociaal activeringsprogramma Tijd voor Krijt van de KNBB i.s.m. het Nationaal Ouderenfonds, waarin biljarten wordt ingezet als middel om ouderen elkaar te laten ontmoeten.

Het bezoek stond in het teken van de Week tegen Eenzaamheid, die van 1 t/m 8 oktober met activiteiten in heel Nederland eenzaamheid onder de aandacht brengt.

  

 

Koning Willem-Alexander ging in gesprek met vertegenwoordigers van de KNBB, VWS, het Nationaal Ouderenfonds en De Derde Helft over verschillende initiatieven en samenwerkingsverbanden die op touw zijn gezet om eenzaamheid onder ouderen op te sporen en tegen te gaan. Willem-Alexander benadrukte het grote belang dat wij ons gezamenlijk inzetten tegen eenzaamheid, en gaf aan onder de indruk te zijn.

 

 

Naderhand sprak de Koning aan de biljarttafel met meerdere ouderen over hun deelname aan Tijd voor Krijt, het taboe op eenzaamheid en hun omgang met en tegengaan van sociaal isolement.

 

“Met Tijd voor Krijt gaan we ouderen samenbrengen en hen laten genieten van een kopje koffie, een potje biljart, wat ongemerkte beweging én een fijn sociaal samenzijn met gelijkgestemden”
KNBB-directeur Willem La Riviere

 

Gastheer van deze middag, KNBB-directeur Willem La Riviere: “Vandaag was een mijlpaal voor ons als KNBB! Dit bezoek van Zijne Majesteit de Koning was een ongekend grote eer en waardering voor ons programma, en een bevestiging van de maatschappelijke relevantie ervan. Met Tijd voor Krijt gaan we ouderen samenbrengen en hen laten genieten van een kopje koffie, een potje biljart, wat ongemerkte beweging én een fijn sociaal samenzijn met gelijkgestemden. Dat de Koning Tijd voor Krijt heeft uitgekozen om zich over te laten informeren is een teken dat we op de goede weg zijn met dit project.”

 

 

“Dat de Koning Tijd voor Krijt heeft uitgekozen om zich over te laten informeren is een teken dat we op de goede weg zijn met dit project”
KNBB-directeur Willem La Riviere

 

 

 

Een van de aanwezige oudere biljarters bevestigde het belang van Tijd voor Krijt met de volgende woorden: “Ouder worden is vaak heel fijn, is vaak heel mooi, maar het komt helaas ook met veel gebreken. Een van die gebreken is dat mensen om je heen wegvallen, dat jouw vrienden er plotseling niet meer zijn, dat je misschien wel alleen bent overgebleven na het wegvallen van je partner. De stap naar sociaal isolement is dan niet ver weg.”

 

“Ouder worden is vaak heel fijn, is vaak heel mooi, maar het komt helaas ook met veel gebreken. Een van die gebreken is dat mensen om je heen wegvallen, dat jouw vrienden er plotseling niet meer zijn, dat je misschien wel alleen bent overgebleven na het wegvallen van je partner. De stap naar sociaal isolement is dan niet ver weg”
Een oudere biljarter

 

“Door zo’n laagdrempelig initiatief als Tijd voor Krijt kunnen ouderen op een vaste tijd naar een fijn plekje in de buurt waar ze anderen kunnen treffen die zich soms net zo eenzaam voelen als zijzelf. En het lijkt weinig: een kopje koffie, een potje biljart en een beetje met elkaar bijpraten. Maar de waarde die dit heeft voor veel ouderen is heel, heel erg groot.”
 

“Door zo’n laagdrempelig initiatief als Tijd voor Krijt kunnen ouderen op een vaste tijd naar een fijn plekje in de buurt waar ze anderen kunnen treffen die zich soms net zo eenzaam voelen als zijzelf”
Een oudere biljarter

 

Eerder in deze Week Tegen Eenzaamheid, bij het online openingsevent in Delft door het Ministerie van VWS, werd het project Tijd voor Krijt gelanceerd, en gepresenteerd op uitnodiging aan deelnemers van de Nationale Coalitie.

 

 

Publicatie "Lancering Tijd voor Krijt" door Eén Tegen Eenzaamheid
Alles over de Week tegen Eenzaamheid
Persbericht Tijd voor Krijt
Website Tijd voor Krijt
 

#eentegeneenzaamheid #weektegeneenzaamheid #tijdvoorkrijt #geefeenkrijtjedoor

 

Tekst: KNBB
Intro: Ministerie van VWS
Foto’s: Ministerie van VWS

 

Initiatieven Mooi/bijzonder Ouderen/senioren
Volg ons online