KNBB lanceert programma tegen eenzaamheid

Tijd voor Krijt: Een kop koffie en een potje biljart tegen eenzaamheid bij ouderen
 

25 september 2020

KNBB lanceert in samenwerking met het Nationaal Ouderenfonds het sociaal activeringsprogramma "Tijd voor Krijt" waarin biljarten wordt ingezet als middel om ouderen elkaar te laten ontmoeten.

Vanuit de Nationale Coalitie tegen Eenzaamheid, in samenwerking met Nationaal Ouderenfonds en Ministerie van VWS; operazanger/biljartliefhebber Ernst Daniel Smid eerste bevestigde ambassadeur

 

Logo van Tijd voor Krijt. Primair het kopje koffie en secundair biljarten. Als vertaling waar het om gaat – Biljarten als middel om mensen bij elkaar te brengen

 

Een kop koffie en een potje biljart, sjoelen of kaarten. Het lijkt niet heel bijzonder! Toch is dit precies wat veel ouderen missen. Een moment om samen te zijn met kennissen en vrienden. Een klein beetje bewegen en actief blijven. Een beetje bijkletsen, even weg uit de dagelijkse sleur. Sleur die helaas voor veel ouderen ‘eenzaamheid’ inhoudt, bijvoorbeeld omdat vrienden of geliefden er niet meer zijn.

 

KNBB-directeur Willem La Riviere: “Wat veel van deze ouderen willen is simpelweg met gelijkgestemden samenkomen voor een lekker potje biljart – maar dit is in de praktijk nog niet zo eenvoudig. Zeker als mensen alleen wonen kan het (be)zoeken van een biljartclub een hoge drempel zijn. Door in te zetten op met name sportkantines en buurthuizen die vaak midden in de wijken gesitueerd zijn verlagen we deze drempel. Hier lag voor ons de basis voor Tijd voor Krijt: creëren van een vaste plek op een vast wekelijks tijdstip waar ouderen elkaar kunnen treffen, mogelijk voor een lekker potje biljart maar alleen een kop koffie is net zo goed, om zo fijne ervaringen met elkaar te kunnen blijven delen, en op plezierige manier met elkaar de tijd te verdrijven.”

“Als KNBB zijn wij ons bewust van de belangrijke en positieve maatschappelijke rol die biljarten kan vervullen, zeker bij ouderen. Wij zetten het biljart actief in als middel om mensen bij elkaar te brengen! Immers, niet alleen is biljarten geweldig als sport of als spel. Maar zeker net zo belangrijk: als het kan helpen kwetsbare mensen net iets minder kwetsbaar te maken, of eenzame mensen net iets minder eenzaam, dan is dit iets waar vol op dient te worden ingezet!” 

 

“We zijn trots partner te zijn van het programma Tijd voor Krijt. Dit is precies waar ouderen behoefte aan hebben en wat ze hebben gemist in deze coronatijd"

Nationaal Ouderenfonds directeur Corina Gielbert

 

Nationaal Ouderenfonds directeur Corina Gielbert: “We zijn trots partner te zijn van het programma Tijd voor Krijt. Dit is precies waar ouderen behoefte aan hebben en wat ze hebben gemist in deze coronatijd. Het programma is onderdeel van OldStars en sluit naadloos aan op De Derde Helft, waar wij werken aan het ouderenvriendelijk maken van sportverenigingen in Nederland, en waarbij niet alleen de voordelen blijken van ouderen in beweging te houden, maar vooral ook van de sociale component.”

KNBB-directeur Willem La Riviere: “We zijn zelf ook erg trots dat het Nationaal Ouderenfonds partner wil zijn in Tijd voor Krijt. Op 5 oktober, gedurende de Week van de Eenzaamheid, zal het officiële tekenmoment plaatsvinden. Tevens zijn we blij met de support van Brabant Sport, en dat het Ministerie van VWS zo positief is. Dit blijkt wel dat de lancering van Tijd voor Krijt gaat plaatsvinden op de startconferentie van de Week van de Eenzaamheid en dat de campagnevideo van Een tegen Eenzaamheid biljarten uitlicht. Een echt geweldig podium!”

 

"Op 5 oktober, gedurende de Week van de Eenzaamheid, zal het officiële tekenmoment plaatsvinden. Tevens zijn we blij met de support van Brabant Sport, en dat het Ministerie van VWS zo positief is. Dit blijkt wel dat de lancering van Tijd voor Krijt gaat plaatsvinden op de startconferentie van de Week van de Eenzaamheid en dat de campagnevideo van Een tegen Eenzaamheid biljarten uitlicht. Een echt geweldig podium!”

KNBB-directeur Willem La Riviere

“Geleidelijk zullen met de uitrol van Tijd voor Krijt toewerken richting het EK Driebanden in juni 2021, waarvan Tijd voor Krijt het officiële side event is, als maatschappelijke vertaling van biljarten, en ten behoeve van ouderen die een belangrijk deel van onze achterban vormen. En waarbij Ernst Daniel Smid, zelf een groot biljartliefhebber, onze eerste bevestigde ambassadeur is van Tijd voor Krijt. In de komende weken zetten wij naast Ernst Daniel Smid ook andere prominenten via social media in met de boodschap ‘ik geef een krijtje door, jij ook?’”

 

 

Wat is Tijd voor Krijt?

Tijd voor Krijt is een sociaal activeringsprogramma waarin biljarten wordt ingezet als middel om ouderen elkaar te laten ontmoeten. Het richt zich op de doelgroep ouderen van 55 jaar en ouder. Het bestaat uit het plaatsen van een mobiele biljarttafel in een sportkantine, een aangepaste spelvorm met vier biljartballen en het organiseren van laagdrempelige biljart- en sociale activiteiten daaromheen.  

 

Tijd voor Krijt is een sociaal activeringsprogramma waarin biljarten wordt ingezet als middel om ouderen elkaar te laten ontmoeten. Het richt zich op de doelgroep ouderen van 55 jaar en ouder. Het bestaat uit het plaatsen van een mobiele biljarttafel in een sportkantine, een aangepaste spelvorm met vier biljartballen en het organiseren van laagdrempelige biljart- en sociale activiteiten daaromheen

 

De KNBB en het Nationaal Ouderenfonds zetten zich maximaal in om het programma Tijd voor Krijt een positieve bijdrage te laten leveren aan ons gemeenschappelijke doel vanuit de Nationale Coalitie tegen Eenzaamheid. Elke organisatie die zich richt op eenzame ouderen kan ons benaderen. Denk aan voetbalkantine, buurthuis, school, zorginstelling, wijkcentrum: overal kan een biljart en dit programma bijdragen. En is er geen biljart aanwezig dan is er een Tijd voor Krijt mobiel biljart en materialen eenvoudig te bestellen. Tot aan het EK Driebanden juni 2021 worden er mede door de support van het Ministerie van VWS door de KNBB en het Nationaal Ouderenfonds verspreid door heel Nederland minimaal tien locaties voorzien van Tijd voor Krijt inclusief het mobiele tafelbiljart.

Op iedere locatie die meedoet aan dit programma is een aanvoerder aanwezig, iemand die vanuit dit programma is opgeleid. Een aanvoerder zorgt voor enthousiasme, doet de eerste opvang, kan de basis van biljarten uitleggen en het belangrijkste hij/zij vind het leuk om te helpen. Doel is dat de aanvoerder zorgt dat de locatie een opvolger vanuit hun eigen club naar voren schuift die de rol van aanvoerder na verloop van tijd overneemt, zodat de aanvoerder weer naar een andere locatie kan.

 

Gezellig samenzijn is de hoofdzaak

Biljarten is dus niet de hoofdzaak; het gezellig samenzijn is de hoofdzaak. Maar biljarten is wel precies het middel en daarmee de activiteit die ouderen graag met elkaar doen: het is sociaal, zorgt voor ongemerkte beweging, draagt bij aan mentaal fittere en krachtigere ouderen, en aan een betere vitaliteit.

 

Positieve aspecten biljarten bij ouderen onderzocht door Mulier Instituut

Dit zijn overigens niet dingen die wij zomaar zeggen. Bij onze tien locaties waar Tijd voor Krijt opstart, wordt door het Mulier Instituut een onderzoek uitgevoerd naar de sociale aspecten (leidt met elkaar biljarten in de Tijd voor Krijt omgeving inderdaad tot minder eenzaamheid, worden de ouderen er gelukkiger van?) en fysieke voordelen (bewegen ouderen die deelnemen aan Tijd voor Krijt meer, bijvoorbeeld door naar de locatie te wandelen of fietsen?) van biljart voor ouderen.

Als dit onderzoek is afgerond, zullen de uitkomsten worden gebruikt voor eventuele aanpassingen en opschaling van het project – en hopelijk dienen als basis om biljarten voor ouderen tot een erkende interventie te maken.

 

Het biljart terug in de sportkantine

De sportkantine is bij uitstek de plek om mensen samen te brengen. Door in de kantine activiteiten te organiseren en spelaanbod aan te bieden worden veel mensen bereikt en betrokken. Het mobiele tafelbiljart van Tijd voor Krijt biedt een kantine meerwaarde en maximale flexibiliteit over de beschikbare ruimte. 

Een biljart is een meerwaarde voor iedere (sport)kantine.  Het Tijd voor Krijt tafelbiljart is ideaal vanwege de flexibiliteit. Zet hem neer en je kunt direct spelen! Zorgt voor verbinding in de club, zorgt voor meer kader, geeft gezelligheid en brengt mensen samen. 

 

Met een mobiel tafelbiljart en een kop koffie maximaal resultaat

Tijd voor Krijt voorziet locaties van prachtige mobiele tafelbiljarts: zien er mooi uit, nemen nauwelijks ruimte in, en kunnen na afloop van de activiteit simpelweg worden weggezet. Ideale oplossing voor locaties zoals sportkantines waar de ruimte multifunctioneel nodig is en een echte biljarttafel daar wat minder geschikt voor is.

Om aandacht onder de doelgroep voor het programma en de activiteit te realiseren zijn er speciale Tijd voor Krijt biljartkrijtjes. Er zitten twee krijtjes in een doosje zodat er niet één maar meteen twee personen benaderd / uitgenodigd kunnen worden om te komen biljarten. En hiermee kan de ontvanger weer een krijtje weggeven aan een ander om het sociale karakter nog beter tot zijn recht te laten komen. Rondom een Tijd voor Krijt locatie wordt het lokale buurtwerk betrokken om de doelgroep middels deze Tijd voor Krijt Biljartkrijtjes uit te nodigen.

Belangrijkste misschien wel is het kopje koffie, dat zo prominent voorkomt in het logo. De koffie (met Tijd voor Krijt logo) is het centrale uitgangspunt: het gaat om het gezellig samenzijn, het biljarten is slechts bijzaak.

 

 

Partners Tijd voor Krijt

Zonder commerciële en maatschappelijke partners nationaal, regionaal en lokaal is het programma Tijd voor Krijt niet mogelijk.

Tijd voor Krijt werkt nauw samen met de volgende partners:

Nationaal Ouderenfonds
Tijd voor Krijt heeft zich verbonden het Nationaal Ouderenfonds. Het Nationaal Ouderenfonds werkt aan het ouderenvriendelijk maken van sportverenigingen in Nederland middels de programma’s OldStars en De Derde Helft. OldStars richt zich op activiteiten met een fysiek kenmerk en introduceert aangepaste spelvormen voor 55-plussers bij sportverenigingen, zoals walking sports. Met het programma De Derde Helft richt het Ouderenfonds zich op de sociale component van de sportvereniging.

Tijd voor Krijt heeft zich verbonden aan De Derde Helft waarmee samen wordt opgetrokken om eenzaamheid onder ouderen tegen te gaan.

Brabant Sport
Vanwege het Europees Kampioenschap Driebanden dat juni 2021 in Brabant plaatsvindt heeft Brabant Sport zich ook aan het side-event Tijd voor Krijt verbonden.

Saluc – Aramith
Saluc - Aramith levert een speciale Tijd voor Krijt biljartbal waarmee tijdens activiteiten het laagdrempelige spel honderden (met vier allen) gespeeld kan worden.

Iwan Simonis
Simonis levert de lakens voor de Tijd voor Krijt tafels.

Heemskerk
Heemskerk Sport levert de tafelbiljarts voor het programma Tijd voor Krijt.

Ministerie van VWS
Het Ministerie van VWS ondersteunt dit programma Tijd voor Krijt als maatschappelijke vertaling van het Europees kampioenschap Driebanden 2021.

 

Links
Tijd voor Krijt: https://www.tijdvoorkrijt.nl/
Tijd voor Krijt via OldStars: www.oldstars.nl/tijdvoorkrijt
Ouderenfonds Derde Helft: https://ouderenfonds.nl/activiteit/de-derde-helft/
Pluspunten van biljarten voor ouderen: https://www.tijdvoorkrijt.nl/wat-is-tijd-voor-krijt/pluspunten-van-biljarten/
Mooie videocampagne Biljarten, Ouderen, Tegengaan van Eenzaamheid: https://www.knbb.nl/nieuws/mooie-videocampagne-biljarten-ouderen-tegenga...
 

 #eentegeneenzaamheid #sportdoetietsmetje #tijdvoorkrijt #geefeenkrijtjedoor

 

Tekst: KNBB/Tijd voor Krijt (i.s.m. Nationaal Ouderenfonds)
Beeldmateriaal: KNBB/Tijd voor Krijt

KNBB Ouderen/senioren Tijd voor Krijt
Volg ons online