Het mediajaar 2022: Tegen de stroom in meer zichtbaarheid

Veel media-aandacht, zichtbaarheid en positiviteit, ondanks een jaar vol tegenslag en (mogelijke) problemen. Maar het imago van biljarten, pool en snooker verbetert!

20 december 2022

 

In eerdere publicaties hebben wij u uitgebreid meegenomen in de cijfers, duiding en het belang van websites en social media. (2019) Een jaar na deze publicatie legden we uit dat ieder KNBB sociaal medium een andere doelgroep & boodschap heeft, en waarom dit zo is. En een maand later, in december 2020, konden we jubelen over het beste website en (social) media jaar uit onze historie, niet alleen door zichtbaarheid van onze evenementen maar zeker ook omdat het publiek massaal naar onze websites kwam voor de meest recente corona-informatie.  En ook in 2021 konden we mooie cijfers schrijven op mediagebied, ondanks corona.

Net als 2021 was ook 2022 weer een jaar vol tegenslag en (mogelijke) problemen. Ledenaantallen hebben door corona een extra tik gehad. Biljartzalen waren nog maar nauwelijks hersteld van de klap van corona, lockdowns en beperkingen heen, of ze werden alweer geconfronteerd met nieuwe problemen: de energiecrisis en de op breed gebied stijgende kosten. En deze problemen troffen ook individuele biljarters, en daarmee de KNBB. Immers, als het overgrote deel van onze (potentiële) achterban het financieel heel veel moeilijker krijgt, dan heeft dit linksom of rechtsom zijn weerslag op ons allemaal, en op het biljarten zoals wij dit met elkaar graag zien. Kortom: een verre van ideale uitgangspositie om met een positieve boodschap over biljarten in de mainstream media te komen.

Of wat te denken van social media, waar twee van onze belangrijkste kanalen flink onder vuur lagen. Het imago van Facebook, toch al niet geweldig, werd er niet beter op en steeds meer mensen liepen weg of zeiden weg te zullen lopen. Dit terwijl Facebook voor biljarten toch nog steeds heel belangrijk is, en we vorig jaar net de 5000 volgers hadden gehaald: een ongekend aantal. En Twitter was al helemaal negatief in het nieuws door de overname door Elon Musk en wat dit zou betekenen voor vrije, positieve communicatie en het tegengaan van trollen & negatieve uitlatingen. Terwijl Facebook en Twitter toch de twee belangrijkste social media kanalen zijn en zijn om biljartliefhebbers richting onze websites te leiden, lagen ze allebei flink onder vuur.

Met andere woorden: er waren in 2022 heel wat zaken van invloed op media- en social media-gebied, en eigenlijk waren deze zaken zonder uitzondering negatief of potentieel bedreigend. Want ja, zeker: binnen al deze bedreigingen hebben we wat betreft biljarten op Nederlandse tv een geweldig januari 2023 voor de deur. Maar wat de vooruitzichten zijn voor de middellange en lange termijn is vooralsnog ongewis.

 

 

 

 

Websitecijfers groeien tegen de stroom in

Al was er ook zeker voldoende positiefs te melden: Doordat corona in 2022 slechts een relatief klein deel van het jaar nog enige invloed had op beperking van ons wedstrijdaanbod en op het niet doorgaan van clubavonden, konden de websites als vanouds volle bak draaien met nieuws. Sterker: omdat er veel events werden ingehaald was er soms sprake van dubbele programma’s, en dus dubbel nieuws.

Dat was te zien in de bezoekersaantallen van de websites! Ondanks dat we in tegenstelling tot voorgaande jaarverslagen ditmaal de meting hebben gedaan ruim voor het einde van het kalenderjaar, zijn vrijwel alle cijfers over 2022 beter dan over 2021, en vooral de pagina’s die wij hoopten: van de sectiesites.

Zo was bij Carambole.nl duidelijk te zien dat alle competities weer ‘gewoon’ draaiden: van 163.000 paginaweergaven gingen we in 2022 naar iets boven de 250.000. (Waarvan ruim 180.000 uniek, en totaal een kleine 75.000 gebruikers.) Uit cijfers blijkt dat minder dan bij alle andere secties én minder dan bij KNBB.nl mensen naar Carambole.nl komen voor nieuws. Bezoekers van Carambole.nl hebben al sinds jaar en dag  hun eigen pagina’s zoals PK’s, wedstrijdkalender PK’s, reglementen en agenda-items die allemaal goed worden bezocht. In de top 25 van best bezochte pagina’s is geen enkel nieuwsitem te vinden, en er zijn bij Carambole.nl dan ook relatief weinig pieken en dalen op basis van een groot evenement of belangrijk nieuwsitem. Pieken die wel te zien zijn bij KNBB.nl en Driebanden.nl (vooral rondom de Masters) en Poolbiljarten.nl (bij het Jumbo NK Pool en in mindere mate de Mosconi Cup).

Driebanden.nl steeg na een al goed jaar 2021 dit jaar verder door naar bijna 200.000 paginaweergaven, waarvan 160.000 uniek. Mooi om te zien dat Driebanden.nl steeds beter wordt gevonden! Vooral de Grand Prix pagina’s onder Prestatiesport worden goed bekeken, en ook agenda-items zoals van de World Cup Veghel scoorden hoog. Zoals we ook hoopten, omdat dit de plek was waar alle informatie en links naar uitzendingen was verzameld, en we in alle communicatie verwezen naar deze pagina.

Poolbiljarten.nl groeide van 86.000 naar een kleine 100.000 paginaweergaven, met opvallend goede statistieken voor de pagina’s waar de spelregels van 8-ball en 9-ball worden uitgelegd. Snooker.nl bleef stabiel rond de 35.000 paginaweergaven, ook hier met relatief veel aandacht voor spelregels. In dit kader lijkt onze keuze om folders te maken per spelsoort voor in biljart-, pool- en snookerzalen dan ook een goede: laagdrempelige folders voor toevallige bezoekers om mee te nemen en zo in Jip en Janneke taal de spelregels te kunnen zien en allerlei relevante links en informatie. Wij verwachten dat veel recreatieve (lees: nog niet club-)spelers van deze folders gebruik zullen maken, waarmee wij de drempels richting iets vaker en met iets meer plezier biljarten, poolen of snookeren zullen hebben verkleind.

Van onze websites was alleen bij KNBB.nl sprake van een lichte daling in bereik: van 272.000 paginaweergaven in 2021 naar net onder de 250.000 in 2022. Al was dit ook ingecalculeerd, omdat i.t.t. voorgaande jaren artikelen die op zowel KNBB.nl als een sectiesite staan nu op social media standaard worden gedeeld vanuit de sectiesite. (Dit mede ook om de zichtbaarheid van deze sectiesites te vergroten, en waarbij de traffic dus grotendeels gaat richting de sectiesites.) En gezien het relatief grote aandeel van het Nieuws bij best bezochte pagina’s op KNBB.nl, kost dit de KNBB website zeker volume – maar dat vinden wij niet zo erg omdat het elders volume oplevert. Mooi om te zien dat in de top 10 ook het nieuwsitem staat met alle informatie over corona/heropening van de sport. En goed om te zien dat onze getagde onderwerpen (bijvoorbeeld knbb.nl/coronavirus voor al het coronanieuws, en knbb.nl/landsfinale voor alles over de jaarlijkse Landsfinale) allemaal hoog staan op de lijst met meest bezochte pagina’s. Dat betekent dat onze doelstelling van betere vindbaarheid d.m.v. tags is aangeslagen.

En, wat we steeds meer proberen te doen op onze website: berichten die net iets anders zijn dan het standaard type nieuwsbericht. Bijvoorbeeld, over een rolstoelbiljarter met een uitmuntend moyenne in een gewestelijke finale, of de afscheidsspeech van Jos Bongers integraal op de website. Beide berichten werden zeer gewaardeerd en gaven de verbinding tussen web en social goed aan. Zo had het verhaal van Tonny Schrauwen op Facebook een bereik van liefst 7200, 140 likes, 63 opmerkingen en 10 keer gedeeld. Dergelijke cijfers geven de waarde aan van dit type berichten.

Kortom: de websites schetsen nog steeds een positief beeld, en het lijkt erop dat de bezoekers heel goed weten te vinden wat ze willen vinden – precies zoals het hoort, dus.

 

 

Social media KNBB blijven groeien, tegen de stroom in

In de eerder genoemde publicaties hadden we gewaarschuwd dat sommige social media wel eens onder druk zouden kunnen komen te staan, vooral Facebook waar veel mensen zijn weggelopen en die er wat betreft imago niet heel goed op staat, zeker niet bij jongeren. Waar we al enkele jaren eigenlijk al blij zouden zijn geweest met stabilisering blijft ons Facebook-kanaal tegen de verwachting in maar doorgroeien: zowel volgers als vind-ik-leuks gingen in 2021 door de 5000, en deze zijn in 2022 inmiddels doorgegroeid naar ruim 5500 volgers en 5200 vind-ik-leuks. Het bereik dat in 2021 al was gegroeid van 94.000 in 2020 naar 134.000, groeide in 2022 door naar 138.000. Zeer mooie cijfers voor een kanaal dat voor biljarters nog altijd enorme waarde heeft!

Ook Instagram bleef doorgroeien: van 350 volgers in 2020 naar 500 in 2021 naar 650 in 2022, en in 2022 voor het eerst met meer volgers dan volgend. Wel is het bereik op Instagram nog relatief beperkt, al groeide dat over 2022 wel met 286% (!) - dus hier zit duidelijk progressie in. Daarbij is een goed signaal dat het bereik vooral de laatste maanden sterk is gegroeid, dus sinds het moment dat het KNBB_biljartpoolsnooker kanaal is omgezet naar TeamNL_biljartpoolsnooker: vanaf dat moment was alles in het oranje van Team NL, en met zeer mooie beelden die de aantrekkelijkheid van de sport goed weergeven. Statistieken geven aan dat op Instagram het aandeel 55-64 en vooral het aantal 65+ relatief klein is (terwijl die categorieën op Facebook juist vrij hoog scoren) en dat de categorie 18-24 op Instagram juist iets hoger is dan op Facebook. Dit is in lijn met onze doelstellingen om van Instagram een kanaal te maken in de iets jongere leeftijdscategorie. Sowieso is onze verwachting dat we op Instagram, nu we onderdeel zijn van TeamNL, ook steeds meer zullen worden gezien buiten alleen de eigen biljart-, pool- en snookercommunities, en dus ook bij andere sporten.

Een steeds belangrijker kanaal voor ons is LinkedIn, omdat we hier relatief veel prominenten uit politiek, beleid en NOC*NSF bereiken. Het aantal volgers groeide gestaag door van 350 in 2020 naar iets boven de 400 in 2021 naar inmiddels ruim boven de 500 in 2022. Voor dit specifieke medium geldt overigens dat kwaliteit belangrijker is dan kwantiteit. Maar toch was met de kwantiteit weinig mis: Het bereik op LinkedIn steeg over 2022 explosief naar bijna 30.000, en ook het aantal reacties, het aantal reposts en alle andere cijfers groeiden allemaal ongekend (ja zelfs met honderden procenten!), wat bewijs is dat voor de genoemde doelgroep LinkedIn een steeds belangrijker podium is.

Tenslotte groeide ons KNBB YouTube-kanaal gestaag van 1400 volgers in 2020 naar 1600 volgers in 2021 naar 1800 volgers in 2022, en ons Twitter-account was dit jaar voor het eerst boven de 1000 volgers, beide zonder noemenswaardige aanpassingen aan de strategie zoals we die in eerdere publicaties hebben gedeeld.

In alle gevallen was er sprake van gezonde interactie (niet alleen zenden, dus) en bleef de sfeer relatief positief en fijn, zij het dat mensen op social media steeds vaker reageren met slechts een duimpje of een hartje en steeds minder met inhoudelijke reacties, waardoor er ondanks de betere cijfers geleidelijk aan wel iets minder onderlinge discussies/interactie is. Vooral op Facebook moet iets harder worden gewerkt dan vroeger om een positieve sfeer te behouden, omdat de laatste jaren relatief veel mensen Facebook zijn gaan gebruiken voor het spuien van frustraties en het delen van negativiteit. We kunnen dit vooralsnog gelukkig beperken op onze KNBB Facebook-pagina (en dat willen we ook: het moet een gezellige en veilige plaats blijven om met elkaar dingen te delen, zonder risico door andere gebruikers te worden afgebrand), en we hopen dat u allemaal er ook aan zult bijdragen dat het een fijne plek blijft.

 

 

Het afgelopen jaar hebben we op social media meer ingezet op beeld: mooie promo’s en banners van evenementen op tv, om zo zelf actief bij te dragen aan betere kijkcijfers/meer bereik. Wij denken dat de goede social media cijfers en de nog altijd duidelijk aanwezige positiviteit over wat wij doen voor een belangrijk deel hiermee te maken hebben.

 

Overige media: live uitzendingen en driebanden zorgen voor mooie stappen vooruit

Wat betreft overige media hebben wij als KNBB niet altijd directe invloed – maar wel vaak indirecte invloed. Een klapper zoals in 2021 met het kijkcijferkanon Even Tot Hier hadden we dit jaar niet, al was in algemene zin er wederom meer media-aandacht voor biljarten in reguliere media dan vorig jaar, en hadden we veel aandacht bij o.a. NOS over de energiecrisis/biljartverwarming. Bij Ziggo Sport was er wederom volop live biljarten, pool en snooker, en ook met mooie kijkcijfers: niet alleen voor driebanden (Masters!), maar ook poolen (Mosconi Cup) en altijd-verrassend-veel-kijkers-zelfs-als-geen-Nederlanders-meedoen, het snooker (Champion of Champions cijfers echt uitstekend.) En er was zelfs voor het eerst in de historie dames driebanden live op Nederlandse tv! Het resulteerde al met al wederom in een kleine 100 uur biljarten op tv, grotendeels live, en met degelijke tot goede kijkcijfers voor dit type event (veelal als dagtelevisie). En, wat we soms nog wel eens vergeten: de ongekende hoeveelheid uren snooker op Eurosport, wij schatten jaarlijks ruim 300 uur. Bovendien hebben we de hoop (en eerlijk gezegd ook enige directe bevestiging) dat in het komend jaar ook de NOS weer iets vaker biljarten zal gaan meenemen in haar berichtgeving, hopelijk waar mogelijk ook met beelden. Dus, vooralsnog ziet de toekomst van biljarten op tv er nog steeds goed uit, eigenlijk ieder jaar net iets beter dan het jaar ervoor.

 

Tenslotte hebben we het afgelopen jaar ook met succes ingezet op een beter gebruik van de BiljartBallen Krant, een krant die gratis ligt in vrijwel alle biljart-, pool- en snookerclubs in Nederland. Hierin hebben we al jarenlang een KNBB-pagina, maar sinds dit jaar hebben we de inhoud iets aangepast, iets wervender, full-color en met prachtige foto’s en banners.

Hiermee verwachten we bij niet alleen bij veel reguliere/clubspelers een positiever beeld te schetsen van de KNBB en de verschillende biljartdisciplines, maar juist ook bij de recreatieve spelers – die zo hopelijk net iets gemotiveerder en geïnformeerder zullen raken om iets frequenter en/of iets serieuzer te gaan spelen. Net zoals bij de folders die er het komend jaar komen en onze videocampagne bij het begin van het biljartseizoen: via onze uitingen bijdragen aan een lage instap, en wegnemen van drempels.

 

Allemaal een heel fijn 2023 gewenst!

 

Eerdere publicaties:
Het mediajaar 2021: Overal corona, toch lichtpuntjes (2022)
KNBB social media in 2020: nieuwe kanalen, gestage groei (2021)
Ieder KNBB sociaal medium een andere doelgroep & boodschap (2020)
Websites & social media: Cijfers, duiding, belang (2019)
Spoorboekje social media & websites voor KNBB en secties (2018)

 

 

Tekst: KNBB
Instagram screenshot: @teamnl_biljartpoolsnooker
Banner Ziggo Sport: KNBB, met foto’s Martin van Oostveen en Frederique Rijsdijk
Banner shortlist: KNBB, met foto’s Ton Smilde
Banner volgers Facebook: KNBB, met foto’s o.a. Ton Smilde
BiljartBallen screenshot: KNBB Nieuws, met uitingen TeamNL/Instagram

Communicatie KNBB Media
Volg ons online