Het mediajaar 2021: overal corona, toch lichtpuntjes

Bereik websites daalt flink door minder grote evenementen; social media groeien tegen de stroom in; ook op tv-gebied en online enkele mooie successen

10 januari 2022

In eerdere publicaties hebben wij u uitgebreid meegenomen in de cijfers, duiding en het belang van websites en social media. (2019) Een jaar na deze publicatie legden we uit dat ieder KNBB sociaal medium een andere doelgroep & boodschap heeft, en waarom dit zo is. En een maand later, in december 2020, konden we jubelen over het beste website en (social) media jaar uit onze historie, niet alleen door zichtbaarheid van onze evenementen maar zeker ook omdat het publiek massaal naar onze websites kwam voor de meest recente corona-informatie.

 

 

Websites dalen – maar minder erg dan gezien de omstandigheden had gekund

Het zal geen verrassing zijn dat 2021 een behoorlijke trendbreuk betekende. We waren met zijn allen coronamoe doordat competities niet konden doorgaan en door het door velen van ons gevoelde gebrek aan perspectief, en er waren derhalve ook op de websites minder verslagen van evenementen of interessante gebeurtenissen. Mensen kwamen minder naar KNBB.nl of de sectiesites voor coronainformatie, en informatie over competities of evenementen was er slechts een beperkt gedeelte van het jaar. Zowel KNBB.nl als Carambole.nl halveerden - naar resp. 272.000 en 163.000 paginaweergaven. Poolbiljarten.nl en Snooker.nl bleven stabiel (resp. 86.000 en 37.000 paginaweergaven, in beide gevallen met een duidelijke groei in de laatste maanden door de toegenomen hoeveelheid unieke content), en Driebanden.nl steeg zelfs (naar 172.000 weergaven, met een ongekende piek tussen 10 en 12 november rondom de World Cup Veghel). Hierdoor werd de overall daling iets gedempt.

 

 

Het totaal aantal paginaweergaven over alle sites daalde van het record van vorig jaar 1.18 miljoen naar 731.000 in 2021: een daling van 38%, maar gezien de corona-omstandigheden een nog altijd zeer respectabel aantal. Met dus de grootste klappen voor KNBB.nl (deels ook omdat i.t.t. voorgaande jaren artikelen op sociale media die op zowel KNBB.nl als een sectiesite staan nu vrijwel altijd worden gedeeld vanuit de sectiesite, mede ook om de zichtbaarheid van deze sectiesites te vergroten – al beperkt dit dus wel het aantal hits op KNBB.nl) en voor Carambole.nl (dat traditioneel veel terugkerende bezoekers heeft voor de competitiepagina’s, maar dit jaar dus een stuk minder).

Totaal aantal gebruikers over alle sites daalde van 265.000 naar 193.000, maar dat was nog altijd ruim meer dan de 167.000 uit 2019. Opvallend is dat Carambole.nl wat betreft aantal gebruikers dit jaar is ingehaald door Driebanden.nl én ook door Poolbiljarten.nl, wat een indicatie is dat Carambole.nl nog wel vrij goed de vaste groep spelers en echte liefhebbers aan zich bindt, maar minder succes heeft in het aantrekken van bezoekers van buitenaf. Dit mogelijk ook door de relatief beperkte hoeveelheid nieuwsartikelen en video’s.

 

 

Social media blijven groeien, tegen de stroom in

In de eerder genoemde publicaties hadden we gewaarschuwd dat sommige social media wel eens onder druk zouden kunnen komen te staan, vooral Facebook waar veel mensen zijn weggelopen en dat wat betreft imago er niet heel goed op staat, zeker niet bij jongeren. Waar we al blij zouden zijn geweest met stabilisering groeide ons Facebook-kanaal flink: zowel volgers als vind-ik-leuks groeiden dit jaar tot ruim boven de 5000. En ondanks de nieuwe algoritmen waardoor we vaak wat minder goed vindbaar zijn, groeide het bereik explosief: van 94.000 in 2020 naar 134.000 in 2021, een groei van liefst 42%! Deze groei is wel licht vertekend omdat we in 2021 éénmaal hebben geadverteerd, met de video in juni “We mogen weer” ter stimulering dat mensen weer zouden gaan biljarten, poolen en snookeren in clubs en cafés - en die video had een bereik van liefst 18.500. (!) Maar ook zonder die advertentie was het bereik dus veel groter dan een jaar eerder. En dit lijkt een beloning voor onze actieve en positieve manier waarop deze pagina wordt gebruikt, met als doel ook buiten de groep hardcore-biljarters te worden gevonden, als lage-instap dus voor mogelijk geïnteresseerden.

De “We mogen weer” campagne had niet alleen veel bereik op social media, het droeg ook daadwerkelijk bij aan meer spelers aan de tafels: in september 2021 stonden pool, biljarten en snooker voor het eerst in zeer lange tijd in de top tien van de sportdeelnameindex.
 

 

Op Instagram was er wel stevige groei (aantal volgers groeide van 350 naar iets boven de 500, dus minder dan het doel van 750 maar toch flinke groei), maar het bereik is nog vrij beperkt en ook het aantal jongeren dat er actief is, is niet veel groter dan op Facebook. Toch zit hier zeker potentie voor groei, zeker ook voor nog-niet-clubbiljarters.

Een steeds belangrijker kanaal voor ons is LinkedIn, omdat we hier relatief veel prominenten uit politiek, beleid en NOC*NSF bereiken. Het aantal volgers groeide gestaag van 350 naar iets boven de 400, maar voor dit specifieke medium geldt dat kwaliteit belangrijker is dan kwantiteit, en de reacties die we kregen van personen die voor ons op beleidsgebied belangrijk zijn, die waren talrijk. Niet in de laatste plaats de succesvolle “Even Tot Hier” uitzending met Dick Jaspers, die heeft bijgedragen aan onze beste maand ooit op LinkedIn, december 2021 met een bereik van 5400. Heel wat voor een pagina met krap 400 volgers, en dus zeer belangrijk hoe men in politiek, beleid en sport tegen biljarten aankijkt.

Tenslotte groeide ons KNBB YouTube-kanaal van 1400 naar 1600 volgers, en ons Twitter-account van 950 naar net iets onder de 1000, beide zonder noemenswaardige aanpassingen aan de strategie zoals we die in eerdere publicaties hebben gedeeld.

In alle gevallen was er sprake van gezonde interactie (niet alleen zenden, dus) en bleef de sfeer positief en fijn. Wel moet hier op Facebook iets harder voor worden gewerkt dan vroeger, omdat de laatste jaren relatief veel mensen Facebook zijn gaan gebruiken voor het spuien van frustraties en het delen van negativisme. We kunnen dit vooralsnog gelukkig beperken op onze KNBB Facebook-pagina (en dat willen we ook: het moet een gezellige en veilige plaats blijven om met elkaar dingen te delen, zonder risico door andere gebruikers te worden afgebrand), en we hopen dat u allemaal er ook aan zult bijdragen dat het een fijne plek blijft.

 

 

Overige media: live uitzendingen en driebanden zorgen voor mooie stappen vooruit

Wat betreft overige media hebben wij als KNBB niet altijd directe invloed – maar wel vaak indirecte invloed. Als wij een kans zien en kunnen bijdragen aan structurele (Ziggo Sport) of incidentele (Even Tot Hier met Jaspers op NPO1) uitzendingen op tv, dan doen we dit. Bij Ziggo Sport was één van onze grote successen de uitzendingen van de Duke Challenge – urenlang live driebanden in coronatijd, terwijl veel andere sporten stil lagen. Verder natuurlijk de World Cup Veghel, de Mosconi Cup Pool en Champion of Champions Snooker. Het resulteerde al met al in een kleine 100 uur biljarten op tv, grotendeels live, en met degelijke kijkcijfers voor dit type event (veelal als dagtelevisie). En, wat we soms nog wel eens vergeten: de ongekende hoeveelheid uren snooker op Eurosport, wij schatten jaarlijks ruim 300 uur.

 

 

Als je daarbij nog optelt alle livestreams op online sites van steeds meer evenementen, steeds meer tafels, en alles in steeds betere kwaliteit, dan kunnen we zeggen dat ondanks corona we op mediagebied in 2021 met het internationale biljarten geweldige stappen vooruit hebben gemaakt. En gelukkig ook op nationaal gebied met wat wij hoopten: na de wereldtitel van Jaspers via eerst het NOS Sportjournaal (1.4 miljoen kijkers, vanaf 04:51) en vervolgens het ongekend creatieve Even Tot Hier (2.4 miljoen kijkers, incl. uitgesteld kijken ruim boven de 3 miljoen, een all-time record voor dit programma én met geweldige waarderingscijfers juist ook voor het item met Jaspers en de BN’ers) was driebanden in heel Nederland weer volop op de kaart, en op uiterst positieve wijze.

Aan ons om met elkaar de voedingsbodem voor deze frequente en positieve media-aandacht te blijven leggen. Kortom: door te laten zien hoe interessant biljarten, pool en snooker als tv-sporten zijn, wat een geweldige internationale ontwikkelingen hier plaatsvinden, en hoe wij als Nederland in dit internationale geweld ons nog steeds meer dan staande houden, o.a. met onze geweldige en benaderbare boegbeelden Dick Jaspers en Therese Klompenhouwer.

 

 

Allemaal een heel fijn 2022 gewenst!

 

Eerdere publicaties:
KNBB social media in 2020: nieuwe kanalen, gestage groei (2021)
Ieder KNBB sociaal medium een andere doelgroep & boodschap (2020)
Websites & social media: Cijfers, duiding, belang (2019)
Spoorboekje social media & websites voor KNBB en secties (2018)

 

Tekst: KNBB
Foto’s: Ton Smilde (World Cup Veghel Dick Jaspers & Therese Klompenhouwer), Matchroom (Alex Lely Mosconi Cup), KNBB Instagram (screenshots), KNBB (still uit We Mogen Weer campagnevideo), Even Tot Hier (screenshot Dick Jaspers)

 

Communicatie KNBB Media
Volg ons online