Biljarten/pool/snooker in top 10 Sportdeelname-index

Voor het eerst in zéér lange tijd staan biljarten/pool/snooker weer in de top 10 van meest beoefende sporten in Nederland, en het percentage van deelname was zelfs nog hoger bij jeugd dan bij de samenleving als geheel.

"Blij dat de groei zo duidelijk is, zo breed gedragen, en dan ook nog eens extra onder de jeugd. Het toont de ongekende potentie van biljarten, pool en snooker. Dit is echt een heel mooie stap voorwaarts"

12 september 2021

Al tijden lang signaleren wij als KNBB meer enthousiasme en meer positiviteit over biljarten en al haar varianten. Het wordt steeds minder vaak als suf of ouderwets gezien, maar steeds vaker als leuk en zelfs als cool.

Hoewel wij deze trend al een tijdlang signaleren, is deze vooralsnog niet zichtbaar geworden in de ledenaantallen van de KNBB: enkele uitzonderingen daargelaten is nog steeds sprake van een dalende trend, zij het niet altijd meer even sterk als vroeger.

 

 

Hoe blij waren we dan ook met de (best onverwachte) cijfers uit de Sportdeelname-index van NOC*NSF van juli 2021. Voor het eerst in zéér lange tijd staan biljarten/pool/snooker weer in de top 10 van meest beoefende sporten, en het percentage van deelname was zelfs nog hoger bij jeugd dan bij de samenleving als geheel. Zeer bemoedigende cijfers dus, en zoals gezegd: een bevestiging van wat we al tijden voelen, maar wat zich steeds nog niet in cijfers liet zien.

Extra mooi, omdat de cijfers in de zomer waren (toch normaal de tijd dat mensen graag buiten sporten en niet binnen), gedurende coronatijd, rondom de biljartuitzendingen op Ziggo Sport, én in dezelfde maand dat wij onze video-campagne "We mogen weer!" hadden gelanceerd, gericht op de gezelligheid en laagdrempeligheid van biljart, pool en snooker, en met als doel recreatieve spelers weer eens richting de biljartlokalen, poolcafés en snookerzalen te krijgen, 

 

 

KNBB-directeur Willem La Riviere: "We zijn zeer verheugd met deze cijfers. In alle eerlijkheid was de stijging zo explosief dat we contact hebben opgenomen met NOC*NSF, of er misschien geen sprake was van iets anders, bijvoorbeeld van een vraagstelling waar in plaats van alleen biljarten nu expliciet biljarten, pool en snooker zou zijn genoemd. Maar NOC*NSF verzekerde ons dat dit niet het geval is, en dat de cijfers van alle maanden echt vergelijkbaar zijn. Kortom: dat er sprake is van reële groei."

"We zijn blij dat de groei zo duidelijk is, zo breed gedragen, en dan ook nog eens extra onder de jeugd. Het toont de ongekende potentie van biljarten, pool en snooker. Dit is echt een heel mooie stap voorwaarts - we staan nu weer binnen de top 10 waar we volgens ons ook thuishoren."

"Tegelijkertijd zijn we er nog lang niet. Deze cijfers tonen namelijk ook iets anders aan wat we al lang signaleren: dat biljarten, poolen en snooker weliswaar populairder worden, misschien ook wel mede gezien onze aandacht om het vaker en positiever te krijgen op tv, in de media, en met campagnes gericht op het laagdrempelige spelaanbod. Maar dat we met zijn allen nu ook wel echt de volgende stap moeten maken: dat liefhebbers van biljarten, pool en snooker het ook echt leuk gaan of blijven vinden onder de vlag van de KNBB te spelen, in onze competities en binnen ons spelaanbod."

"Kortom, nog heel wat werk aan de winkel. Maar deze cijfers helpen wel heel erg binnen de steeds positievere manier waarop door spelers, publiek en media wordt aangekeken tegen biljarten, pool en snooker."

 

 

Wat is de Sportdeelname-index? (Van de website van NOC*NSF)

Een doel van NOC*NSF is om het aantal mensen dat aan sport doet te verhogen. Om ons beleid en dat van de sportbonden te sturen willen we inzicht in hoeveel mensen maandelijks sporten. 

Daarom peilt Kantar maandelijks in opdracht van NOC*NSF de sportdeelname in Nederland onder een representatieve groep Nederlanders in de leeftijd van 5 tot 80 jaar. Deze NOC*NSF Sportdeelname Index laat de ontwikkeling zien van de sportdeelname in Nederland.

De NOC*NSF Sportdeelname Index is een gewogen en geïndiceerde combinatie van de volgende metingen:

- % Nederlanders die ≥ 1x per maand sporten
- % Nederlanders die ≥ 4x per maand sporten
- % Nederlanders die voldoen aan combinorm
- % Nederlanders die sporten bij een sportaanbieder (vereniging en/of commerciële sportschool)
- % Nederlanders die via club of bond zijn aangesloten bij NOC*NSF (KISS)
- Het gemiddeld aantal keer dat de sporters hebben gesport

De metingen zijn de uitkomsten van maandelijks online representatief panelonderzoek. Op basis van een vaste standaard vragenlijst vragen we naar sportfrequentie, beweeggedrag, sporttak (RSO), sportomgeving, sportplezier en sportverband. Omdat vele sociaal demografische kenmerken van de respondenten bekend zijn, kunnen er allerlei analyses worden gemaakt waardoor nuttige inzichten worden verkregen.

 

Tekst: KNBB
Tekst over Sportdeelname-index: NOC*NSF
Foto: NOC*NSF

Biljart algemeen KNBB NOC*NSF/Sportbonden
Volg ons online