Een nieuw seizoen

Biljarten/pool/snooker in top 10 sportdeelname-index, en andere mooie (of ook minder mooie) punten richting komend seizoen.

Uitgebreid overzicht wat wij als KNBB in coronatijd hebben gedaan - en waarom

23 september 2021

We hebben er zin in: het nieuwe biljartseizoen. Het is lang geleden dat we weer eens ‘ouderwets’ konden biljarten. En nog steeds is het met enige beperkingen – maar in ieder geval is er perspectief dat we onze geliefde sport en spelletje weer competitief of recreatief, maar in ieder geval veilig, kunnen beoefenen.

 

 

Als KNBB hebben we in coronatijd hard gewerkt om te proberen de negatieve gevolgen zo beperkt mogelijk te houden. We hebben ons actief ingezet in directe en indirecte lobbytrajecten de belangen van biljart-, pool- en snookerzalen zo prominent mogelijk op de politieke agenda te houden. We hebben directe, concrete problemen aangepakt, en soms met succes: zo waren er nogal wat lokaliteiten die door verschillende bsi-codes tussen wal en schip dreigden te raken, en dat hebben we succesvol kunnen laten omzetten, vaak ook in samenwerking met andere bonden, NOC*NSF, etc. Door zo veel mogelijk via website (via knbb.nl/coronavirus en knbb.nl/coronavirus-0, met als meest recente updates Biljarten en het coronatoegangsbewijs en de maatregelen van 25 september) en social media te communiceren over corona en gevolgen, steeds aangepast op doelgroep (speler, lokaliteit), en door in bijzondere gevallen ook direct te communiceren per mail met grote groepen of juist individueel per telefoon of face to face, hebben we geprobeerd alle biljarters en biljartzalen onderdeel te maken van wat er gebeurde. Zodat iedereen direct van ons duiding kreeg, in sommige gevallen ook directe hulp, en altijd met duidelijkheid wat men wel en wat men niet van de KNBB kon verwachten.

We wisten dat het cruciaal was om juist in deze periode onze meerwaarde als Bond te laten zien. Want zouden spelers of zalen het idee hebben dat wij er niet voor hen waren, dan zou dat ongetwijfeld te zien zijn in heel scherpe dalingen van ledenaantallen en/of KNBB-lokaliteiten. Om juist ook in deze periode van niet-spelen toch biljarten volop zichtbaar te houden, hebben we zeer actief ingezet op een speciaal-voor-tv driebanden evenement - waarvoor toestemming verre van eenvoudig was in een tijd dat er nauwelijks evenementen doorgingen, maar wij met zijn allen konden genieten van een recordaantal dagen en uren live uitzendingen op Ziggo Sport. En toen het erop leek dat we mogelijk weer open konden, hebben we met een videocampagne “We mogen weer een potje spelen! Alle lokaliteiten zijn er klaar voor” geprobeerd meerwaarde te hebben voor zalen, en de recreatieve spelers te stimuleren weer de keu ter hand te nemen. Later gevolgd door een campagne via Teamcompetitie.nl om in te zetten op zoveel mogelijk informatie, verlaging van drempels en positiviteit over teamcompetities carambole, driebanden, pool en snooker, in de hoop dat het ledenverlies zoveel mogelijk beperkt zou blijven.

 

 

Dat ledenverlies is er evengoed wel – maar gelukkig niet zo dramatisch als we gedurende de coronacrisis hadden gevreesd. Sterker: we kregen onlangs de wel heel opbeurende mededeling dat voor het eerst in jaren biljarten/pool/snooker weer staat in de top 10 van meest beoefende sporten in Nederland, en het percentage van deelname was zelfs nog hoger bij jeugd dan bij de samenleving als geheel. Zeer bemoedigende cijfers dus, en: een bevestiging van de positiviteit rondom biljarten die wij al tijden voelen, maar die zich vooralsnog nog niet in cijfers liet zien.

Tot slot willen wij u allemaal bedanken voor de trouw en loyaliteit aan de KNBB, en aan uw eigen biljart-, pool- of snookercluppie. Doordat u vrijwel allemaal gewoon lid bent gebleven ook in een tijd dat u niet of nauwelijks kon spelen, heeft u ongekend bijgedragen aan de continuïteit van de sport, en het behoud van ledenaantallen, clubs en zalen. Heel grote dank dus aan u allemaal! U heeft hiermee heel veel bijgedragen voor het biljarten, pool en snooker – misschien wel meer dan u zelf beseft. 

Wij wensen u allemaal een heel fijn, gezond en sportief biljartseizoen toe!

 

 

 

Tekst: KNBB (eerder verschenen op KNBB-pagina in De BiljartBallen Krant sept/okt 2021)
Banners: KNBB, credits foto's op banners

 

Biljart algemeen Competitie Coronavirus
Volg ons online