Doe mee aan (anoniem) onderzoek dopingpreventie

Vervolgonderzoek (1-meting) om te zien of bewustzijn bij biljarters over onbewuste doping & medicijngebruik is verbeterd. Met als doel: een schone (biljart)sport!

Medewerking is belangrijk - en gewaardeerd

08 augustus 2017

De KNBB is vorig jaar begonnen met een dopingpreventie project en zet daarvoor een anoniem onderzoek uit.

 

Help mee aan preventie en bewustwording door de enquête in te vullen! Klik HIER om de enquête te starten.

Als deze link niet werkt dan kun je deze link in je browser plakken: http://digitale-enquete.nl/knbb/index.php/825715?lang=nl

 

Bij voorbaat dank voor de medewerking!

__________________________________________________

 

 

 

DOE MEE AAN (ANONIEM) ONDERZOEK DOPINGPREVENTIE

De KNBB is vorig jaar gestart met een dopingpreventie project gesteund vanuit het Ministerie van VWS. Dit project heet Samen voor een schone sport en is vooral gericht op preventie en bewustwording doping. De volgende organisaties zijn betrokken in dit project: Fitvak, KNVB, Atletiekunie, Doping Autoriteit, NOC*NSF en de KNBB.

De KNBB richt zich op niet-bewuste dopingovertredingen (zoals bepaalde medicijnen bijvoorbeeld). De ontwikkelde producten en diensten zijn zoveel mogelijk sporttakoverstijgend gedeeld en aangeboden. De genoemde organisaties vervullen daarmee een voortrekkersrol om andere bonden in hun slipstream mee te nemen. De Dopingautoriteit en NOC*NSF zijn primair de uitvoerende partijen voor de sportbrede activiteiten.

Het biljartgedeelte van dit project heet “Samen voor een Schone Afstoot”, met als voorlichtingswebsite www.schoneafstoot.nl en als boegbeeld Harrie van de Ven. Doel van deze campagne is dat er onder de biljarters meer bekendheid komt over geldende dopingregels. Over wat wel en wat niet gebruikt mag worden en wat je kan en moet doen als je met doping wordt geconfronteerd. Onderdelen van dit project: biljartkrijtjes in de vorm van een medicijndoosje, de video met Harrie van de Ven en de speciaal voor het biljarten gemaakte animatie over dispensatie voor medicijngebruik.

 

 

Vorig jaar hebben we jullie een uitnodiging gedaan tot deelname aan een enquête over preventie en bewustzijn doping. Dit betrof een zogenaamde ‘0-meting’. Dank voor het invullen hiervan!

In de 1-meting van nu vragen we jullie de enquête (nogmaals) in te vullen. Dit om de resultaten tussen de 0-meting en de 1-meting te kunnen vergelijken, en om zo te zien of er een verbetering heeft plaatsgevonden. Alvast heel veel dank!

 

Tekst, logo, foto: KNBB/Rolf Slotboom

Doping(preventie) NOC*NSF/Sportbonden Onderzoek
Volg ons online