Lancering “Samen voor een schone afstoot”

Doelen: vergroten van bewustzijn over schone sport onder biljarters in hogere klassen, en voorkomen onbewust dopinggebruik

23 januari 2017

Afbeelding: de krijtjes met logo Schone Afstoot, in de vorm en met de uitstraling van een medicijndoosje - inclusief een 'bijsluiter' met 8 Gouden Tips voor een schone sport.

Om het bewustzijn over schone sport onder biljarters te vergroten, en ter voorkoming van onbewust dopinggebruik, heeft de KNBB de bewustwordingscampagne “Samen voor een schone afstoot” opgestart. Deze campagne richt zich op biljarters die op de hoogste niveaus spelen, en is het biljartonderdeel van het grotere project: ‘Samen voor een schone sport’. De KNBB werkt hierin samen met de KNVB, Atletiekunie, Fit!vak, de Dopingautoriteit en NOC*NSF. Het ministerie van VWS maakt dit project mogelijk.

De lancering van “Samen voor een Schone Afstoot” vond plaats op zaterdag 21 januari 2017 in Berlicum, vlak voor de start van dag 3 van het door Dick Jaspers gewonnen NK Driebanden, de Kling KNBB Masters 2017. Hierin kreeg de KNBB lovende woorden van directeur van de Dopingautoriteit Herman Ram en van directeur Sport van het Ministerie van VWS Bart Zijlstra. De voortrekkersrol van de KNBB en de goede samenwerking met andere sportbonden werd geroemd.

Bij deze lancering werden teamleiders van teams die uitkomen in de Eredivisie of Eerste divisie en selectiespelers actief geïnformeerd over het belang van schone sport. Het informatieplatform www.schoneafstoot.nl werd gelanceerd, waar alle voor biljarters relevante informatie op duidelijke en eenvoudige wijze is gebundeld. De biljartspecifieke animatie over dispensatie bij medicijnen werd gepresenteerd, waarbij biljarters op simpele wijze alle informatie krijgen aangereikt welke stappen ze kunnen nemen bij medicijngebruik. Veel impact had de video van topbiljarter Harrie van de Ven, die vanwege onbewust dopinggebruik door medicijnen anderhalf jaar geschorst is geweest. Zijn verhaal en zijn waarschuwende woorden maakten veel indruk bij de aanwezigen.

Toch is de link ‘biljarten’ en ‘doping’ voor veel mensen niet zo vanzelfsprekend. Immers, biljarten is niet de sport met het grootste risico op doping. Dat klopt ook voor een groot deel. Bewust dopinggebruik om prestaties te verbeteren gebeurt niet vaak. Het prijzengeld is meestal niet zo hoog en biljarten is geen lichamelijk zware sport. Toch zijn er middelen die bewezen effect hebben op de prestaties, bijvoorbeeld middelen die van invloed zijn op de hartslag.

Maar onbewust dopinggebruik komt wel geregeld voor. Volgens Herman Ram van de Dopingautoriteit zelfs vaak, het relatief grote aantal positieve gevallen afgezet tegen het relatief kleine aantal controles. Biljarters beseffen soms niet dat hun medicijn op de dopinglijst staan, bijvoorbeeld bètablokkers tegen hart- en vaatziekten.  Of ze gebruiken voedingssupplementen die vervuild zijn met doping. Ook drugs staan op de dopinglijst. Er zijn de laatste jaren enkele dopinggevallen geweest door het gebruik van cannabis of cocaïne.

Begin 2016 heeft de KNBB een enquête gehouden onder biljartspelers en hen gevraagd wat ze weten van dopingregels en van de dopingrisico’s. Het bleek dat biljarters vaak weinig weten en de dopingrisico’s niet goed inschatten. Dat wil de KNBB veranderen – en vandaar de campagne ‘Samen voor een schone afstoot’. 

 

Tekst: Rolf Slotboom

Foto krijtjes ©Rolf Slotboom

Foto's podium en Herman Ram ©Paul Brekelmans

Doping(preventie) Initiatieven NOC*NSF/Sportbonden
Volg ons online