Weer een mooie SmartCue Studiedag

Wiskundedocenten van het CSG Anna Maria van Schurman uit Franeker leren benodigde vaardigheden aan om SmartCue op juiste wijze voor hun scholieren in de praktijk te brengen, namelijk wiskunde d.m.v. toepassing van pool en snooker leuker én begrijpelijker te maken

01 oktober 2021

Sinds SmartCue in handen is van de SmartCue Commissie, zijn er volop activiteiten richting scholen, om te zorgen dat het enthousiasme voor SmartCue als onderdeel van het lesprogramma van de school onverminderd hoog blijft.

Eén van die activiteiten zijn de SmartCue Studiedagen op het KNBB Bondsbureau in Nieuwegein, waarin wiskundeleraren de benodigde vaardigheden aanleren om SmartCue op de juiste wijze voor hun scholieren in de praktijk te brengen, namelijk wiskunde d.m.v. toepassing van pool en snooker leuker én begrijpelijker te maken. Dit o.l.v. schrijver van het SmartCue studiemateriaal Erik van Haren.

Gisteren was er zo'n SmartCue studiedag voor Wiskundedocenten van het CSG Anna Maria van Schurman uit Franeker, en dat was een groot succes - zoals u kunt zien aan de mooie foto's.

 

 

Zie https://www.annamaria.nl/ voor meer info over de school.

Zie https://www.smartcue.nl/ en https://www.knbb.nl/nieuws/alles-over-smartcue voor meer info over SmartCue.

 

Tekst: KNBB
Foto's: SmartCue Commissie

 

Opleiding SmartCue/SmartPool
Volg ons online