Van Smartpool naar Smartcue

Smartpool heet nu Smartcue, omdat naast Pool nu ook Snooker wordt ingezet om wiskunde op een leuke manier aan de man te brengen

Smartcue Commissie wil succes van Smartpool uitbreiden
 

18 september 2020

Naar aanleiding van dit artikel vragen over Smartcue? Stuur je vragen naar het mailadres smartcue@knbb.nl. Hier kunnen scholieren of ouders terecht met vragen of opmerkingen over het gebruik in de lessen of over open dagen, en kunnen scholen die gebruik willen maken van Smartcue zich melden.

 


 

KNBB: Smartpool is de laatste jaren volop in het nieuws geweest: een bijzonder project dat het wiskunde letterlijk naar de scholen heeft gebracht, en via poolbiljart wiskunde leuker & begrijpelijker heeft gemaakt. Inmiddels hebben we het over Smartcue. Frank Bokdam (FB) van de Smartcue Commissie, kun je aangeven wat het verschil is?

Frank Bokdam: Smartpool heet nu Smartcue, omdat naast Pool nu ook Snooker wordt ingezet om wiskunde op een leuke manier aan de man te brengen. Omdat Pool en Snooker allebei keusporten zijn, spreken we nu van Smartcue (cue = Engels voor keu). 

Hierbij moet ik opmerken dat Smartcue nog niet live is. Op dit moment maken de deelnemende scholen nog gebruik van Smartpool. Het plan is om in januari 2021 de nationale wiskundedagen (https://www.uu.nl/onderwijs/nationale-wiskunde-dagen/2021-editie) live te gaan met het nieuwe Smartcue. Tot die tijd voert de Smartcue commissie achter de schermen met veel scholen gesprekken om de overstap naar Smartcue zo goed mogelijk te laten verlopen.

Tegelijk met de naamswijziging, heeft Smartpool echter ook inhoudelijk flinke upgrades gekregen. Deze upgrades blijken uit de antwoorden op jullie vragen hieronder.

 

 

Er is inmiddels ook een Smartcue commissie. Uit welke leden bestaat deze commissie, en wat zijn de doelen van deze commissie? En wat is jouw eigen rol?

Zoals al eerder opgemerkt, is Smartpool een groot succes. Zo groot zelfs dat de KNBB een 'Smartcue commissie' in het leven heeft geroepen, om het project in de toekomst de aandacht te kunnen blijven geven die het verdient en het project zelfs nog meer te laten groeien. Het doel van de Smartcue commissie is om ervoor te zorgen dat middelbare scholieren middels de keusport meer plezier krijgen in de technische schoolvakken. Op dit moment richten wij ons daarbij nog alleen op wiskunde, maar we denken dat Smartcue in de toekomst ook heel geschikt kan zijn om in de natuurkundeles te verwerken.

 

"Smartpool is een groot succes. Zo groot zelfs dat de KNBB een 'Smartcue commissie' in het leven heeft geroepen, om het project in de toekomst de aandacht te kunnen blijven geven die het verdient en het project zelfs nog meer te laten groeien. Het doel van de Smartcue commissie is om ervoor te zorgen dat middelbare scholieren middels de keusport meer plezier krijgen in de technische schoolvakken"
 

 

 Smartcue Commissie bijeen op Bondsbureau in Nieuwegein

 

De Smartcue commissie bestaat uit 5 leden:

 • Krijn Schuurman (pool), tijdelijk commissielid, tevens voorzitter sectie Pool bij de KNBB.
 • Linda Bos (pool), vast commissielid
 • Michel Mansens (pool), vast commissielid
 • Hannah Graaf (snooker), vast commissielid
 • Frank Bokdam (snooker), vast commissielid

 


Corné Kuijpers levert gloednieuwe Smartsnooker tafel af op Bondsbureau

 

De commissie in zijn geheel is verantwoordelijk zaken als:

 • Het organiseren van een landelijke livegang van Smartcue. 
 • Ervoor zorgen dat de scholen voorzien zijn van het juiste lesmateriaal zoals hoofzakelijk de wiskunde-opdrachten, maar ook de tafels, keus, snooker- en poolballen. 
 • Contact- en informatiepunt voor reeds deelnemende scholen en met scholen die nu nog in de wachtrij staan voor Smartcue (smartcue@knbb.nl). 
 • Het verzorgen van de infodagen/workshops voor wiskundedocenten (zie hieronder).
 • Het coördineren van de Smartcue trainers. Door het succes van Smartpool zijn jongeren niet alleen enthousiast over wiskunde, maar ook over de keusport. Om ervoor te zorgen dat de keusport voor deze jongeren niet alleen beperkt hoeft te blijven tot de wiskundeles, werkt de KNBB op dit moment aan het opleiden van Smartcue trainers. Deze trainers gaat het komende jaar beginnen met het geven van jeugdtrainingen in zowel Pool als Snooker. Ook hierover komt later meer informatie op de website.
   

Zelf ben ik binnen de commissie verantwoordelijk voor de communicatie tussen de KNBB en de commissie. Ook bereid ik meestal de vergaderingen voor en stel ik de agenda vast. Verder zijn alle taken binnen de commissie in principe door elk commissielid uit te voeren.

 


Lancering van het Smartpool project in 2018

 

De maatschappelijke waarde van het Smartpool project was groot, vooral het helpen bètavakken leuker en toegankelijker te maken. Hoe zit dit met deze maatschappelijke doelen nu er ook Smartsnooker is toegevoegd?

Het maatschappelijke doel van Smartcue is hetzelfde als dat van Smartpool. Wel gaat Smartcue dit effect als het goed is nog verder vergroten.

 

"Niet alleen hebben we nu een commissie die een groeiend aantal scholen aankan en willen we in de toekomst Smartcue ook in de natuurkundeles verwerken, de grootste verbetering is de upgrade die al is doorgevoerd in het nieuwe lespakket"

 

Niet alleen hebben we nu een commissie die een groeiend aantal scholen aankan en willen we in de toekomst Smartcue ook in de natuurkundeles verwerken, de grootste verbetering is de upgrade die al is doorgevoerd in het nieuwe lespakket.
 

 

"Voor de verschillende niveaus uit de brugklas (VMBO tot VWO) ook verschillende wiskundeopdrachten ontwikkeld, zodat er altijd lesstof is die goed aansluit op het niveau van de leerlingen"

 

Zijn er veranderingen aan het lesmateriaal t.o.v. het Smartpool project? Zo ja, welke?

Het nieuwe lesmateriaal heeft enkele verbeteringen ten opzichte van het Smartpool project. Wij hebben met onderstaande verbeteringen in het lesmateriaal getracht zo veel mogelijk rekening te houden met de wensen van de scholen zelf. Uiteindelijk moeten zij Smartcue gaan gebruiken om zo een afwisselend, interessant en leerzaam aanbod voor de jeugd bieden. 

 • KNBB-directeur Willem La Riviere heeft voor het nieuwe Smartcue-pakket voor ruim 10 lessen aan voorbeeldopdrachten laten ontwikkelen. Op deze manier kunnen docenten in hun wiskundeles gelijk aan de slag met Smartcue, wat ervoor zal zorgen dat Smartcue vaker en sneller gebruikt kan worden in de wiskundeles. Ook kunnen de voorbeeldlessen als inspiratie dienen om zelf nieuwe lessen te bedenken.
 • Een tweede verbetering is dat er voor de verschillende niveaus uit de brugklas (VMBO tot VWO) ook verschillende wiskundeopdrachten ontwikkeld, zodat er altijd lesstof is die goed aansluit op het niveau van de leerlingen.
 • Ten slotte kunnen wiskundedocenten een extra training volgen over het geven van Smartcue in de les. Deze training wordt gegeven door de maker van het nieuwe lesmateriaal (Erik van Haren). Erik is zelf wiskundedocent en gebruiker van de lesstof van Smartpool, zie dit mooie filmpje. Over deze training zullen we scholen nog apart informeren en er zal t.z.t. meer info op de site over komen.

 


Het lesboek van Erik van Haren, inmiddels geheel vernieuwd

 

Hoe is de samenwerking met de scholen? En kun je iets zeggen over het enthousiasme van de kids?

Als gezegd is Smartcue op dit moment nog niet gelanceerd op scholen. Wel is reeds naar alle scholen een bericht gestuurd dat dit er aan zit te komen en de reacties die er tot nu toe zijn geweest, zijn positief. 

Wat betreft het enthousiasme van de leerlingen, gaan wij ervan uit dat zij geen bezwaar zullen hebben tegen meer Pool en Snooker in de les. Vooralsnog zeggen beelden zoals dit en dit m.b.t. Smartpool volgens mij genoeg over het enthousiasme van de leerlingen.

 


Smartpool trainer Corné Kuijpers legt het uit

 

Als jeugd/ouders info willen over bijvoorbeeld les volgen, open dagen, etc., wat kunnen ze dan doen? En, kunnen scholen zich nog steeds aanmelden?

Informatie over het lespakket Smartcue zal zo veel mogelijk op de site plaatsvinden. Voor vragen en meer info over Smartcue kan iedereen altijd mailen naar smartcue@knbb.nl

De Smartcue commissie is daarnaast bezig om ook een aparte pagina op sociale media te maken voor Smartcue.

Ja, scholen kunnen zich nog steeds aanmelden voor Smartcue. Aanmelden kan eenvoudig door een bericht te sturen naar smartcue@knbb.nl. Wij zullen dan contact opnemen met de school en een overzicht sturen van wat er allemaal in het 'Smartcue-pakket' zit en wat hiervan de kosten zijn.

 

"Ja, scholen kunnen zich nog steeds aanmelden voor Smartcue. Aanmelden kan eenvoudig door een bericht te sturen naar smartcue@knbb.nl. Wij zullen dan contact opnemen met de school en een overzicht sturen van wat er allemaal in het 'Smartcue-pakket' zit en wat hiervan de kosten zijn"

 

Iets wat we vergeten zijn te vragen?

Naast Smartcue in de wiskundelessen, willen wij als Smartcue commissie dit jaar ook een Smartcue-scholencompetitie organiseren. Hierover zullen wij de scholen nog uitgebreid informeren en ook hier komt nog informatie over op de website, maar ik kan alvast zeggen dat deelname aan dit toernooi is gratis en dat de Smartcue de wedstrijdleiding en de locatie zal organiseren (nader bekend te maken). Ook vindt er in ieder geval aan het einde van het schooljaar een grote landelijke finale plaats en is er dus één school die zich aan het einde van het jaar de eerste Smartcue-kampioen van Nederland mag noemen."
 

 

"Ook vindt er in ieder geval aan het einde van het schooljaar een grote landelijke finale plaats van de Smartcue-scholencompetitie en is er dus één school die zich aan het einde van het jaar de eerste Smartcue-kampioen van Nederland mag noemen"

 

 

Tekst & foto's: KNBB

Opleiding SmartCue/SmartPool Snooker
Volg ons online