SmartPool volop in publiciteit!

Jeugdjournaal item zorgt voor verdere aanloop van scholen en hernieuwde media-aandacht.
 

Nieuwe scholen, media, hulp gevraagd voor SmartPool-busje, en... de eerste Studiedag SmartPool!

16 januari 2019

 

Eind september 2018 meldden wij dat het project SmartPool in een stroomversnelling was gekomen.

We zitten nu in 2019 - en de aandacht wordt alleen maar groter!

 

 

 

Wiskunde en poolen; het zijn beide geen dingen waar dertienjarigen snel warm voor lopen. Toch worden beide zaken met elkaar in verbinding gebracht en zijn zowel leerlingen als docenten enthousiast.

Zo begon deze uitzending van het Jeugdjournaal over ons SmartPool project. Later volgde ook nog dit nieuwsartikel op de NOS.

 

 

De Jeugdjournaal uitzending zorgde voor volop aandacht op onze SmartPool Facebook-pagina, en voor volop media-aandacht! Zo waren er vandaag leuke radio-items op Omroep Brabant en Q-Music. Voor komende vrijdag staat inmiddeld een (nog grootser dan bij het Jeugdjournaal, want: meer SmartPool tafels) video-item gepland in het Elzendaal College in Boxmeer.

 

 

Maar, misschien nog wel meer dan dit alles: op basis van deze uitzendingen hebben zich in één dag liefst tien nieuwe scholen aangemeld! Om al deze scholen te kunnen faciliteren met afleveren van mobiele pooltafels, nu en in de toekomst, en liefst ook voor andere projecten, hebben we met spoed een mooi tweedehands busje nodig. Iedereen die ons aan zo'n busje kan helpen, of die ons wil sponsoren voor de aanschaf ervan, heel graag! Graag contact opnemen met info@knbb.nl o.v.v. SmartPool, of via SmartPool Facebook. Alvast dank!

(En, voor dit busje zoeken we ook nog een chauffeur.)

 

 

Bijzonder bij dit alles: SmartPool trekt ook aandacht internationaal! Zo was één van de 10 scholen die iets wil doen met SmartPool een school uit Amerika. (!) En, we hebben inmiddels een afspraak staan over SmartPool met de collega's van de Belgische Bond.

 

En dan is er nog... de Studiedag SmartPool!
 

 

Studiedag SmartPool: Wiskunde aan de pooltafel?

Datum 28 februari
Locatie: Nieuwegein

Inhoud Studiedag:

- introductie smartpool (door Willem La Riviere, directeur KNBB)

- workshop "Poolbiljarten gebruiken in de wiskundeles" (door Erik van Haren), Hoe kun je aantrekkelijke wiskunde brengen door poolbiljarten eraan te verbinden.

Pauze, met verzorgde lunch

- workshop "Wiskunde toepassen aan de pooltafel" (door Erik van Haren) Hoe breng je de theorie uit het boekje "wiskunde aan de pooltafel" in praktijk

- uitleg doelen Smartpool in 2019 (o.a. smartpoolcompetitie scholen en uitbreiding materiaal) (door Willem La Riviere).

 

Alle deelnemers ontvangen het lessenpakket geschreven met de Smart Pool Aiming Tool.

Ook ontvangt elke deelnemer aan het einde van de dag een Smartpool nascholings-certificaat, waarmee kan worden aangetoond dat de deelnemer een Smartpoolles kan verzorgen.

Kosten € 75,- inclusief lunch, koffie en thee. Wanneer besloten wordt om het Smartpoolpakket af te nemen worden de kosten van de deelname in mindering op de aanschaf gebracht. Indien deelnemer reeds een Smartpooltafel op school heeft staan, geldt een reductie van €25,-.

 

Interesse of deelnemen? Stuur dan een e-mail met uw gegevens naar info@knbb.nl

 

 

Meer weten over wat SmartPool precies is, en over het waarom en hoe? In dit artikel van Alles over Sport wordt alles perfect uitgelegd!

Jeugd SmartCue/SmartPool
Volg ons online