Samen zetten we sport op de lokale politieke agenda

De gemeente is cruciaal voor het sportbeleid: van de ruim 2 miljard die overheid jaarlijks uitgeeft aan sport, komt 1,5 miljard van de gemeenten.

Als sport- en beweegsector zet NOC*NSF in op een prominente plek op de politieke agenda in alle gemeenten, en pleit voor extra investeringen in onze sector.

31 oktober 2021

 

Op 16 maart 2022 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. De gemeente is cruciaal voor het sportbeleid: van de ruim 2 miljard die overheid jaarlijks uitgeeft aan sport, komt 1,5 miljard van de gemeenten. Als sport- en beweegsector zet NOC*NSF in op een prominente plek op de politieke agenda in alle gemeenten, en pleit voor extra investeringen in onze sector. Elke geïnvesteerde euro in sport en bewegen levert minimaal 2,5 euro aan maatschappelijk rendement op. Kortom, sport en bewegen is geen kostenpost, maar een investering in een sterke maatschappij! Deze boodschap wil NOC*NSF in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen breed verspreiden, en vraagt hierbij om hulp van sportbonden en individuele sportclubs.

Wat kan worden gedaan door bijvoorbeeld biljart-, pool- of snookerclubs om te zorgen dat de oproep van NOC*NSF bij de lokale politiek wordt gehoord?

 

 

  1. Zet (de wensen van) jouw club op de politieke agenda

NOC*NSF heeft kant en klare materialen beschikbaar gesteld die eraan bijdragen sport op de lokale agenda te zetten. Denk aan de brochure ‘met sport en bewegen naar een energieke en gezonde gemeente’, de handleiding voor sportclubs en de infographic gemeenteraadsverkiezingen. Deze materialen zijn klaar voor publicatie, maar kunnen desgewenst met eigen voorbeelden en logo’s worden aangevuld.

 

  1. Activeer vrijwilligers en medewerkers om lokaal actief te worden in hun gemeente

Het lokale Sportcampagneteam voert de Sportcampagne in de gemeente uit. Deze Sportcampagneteams bestaan uit vrijwilligers, bestuurders en ondernemers van sportclubs en zijn bij uitstek de plek om actief deel te nemen en de kracht en waarde van sport continu op de lokale politieke agenda te zetten. Tijdens de Sportcampagne levert het lokale Sportcampagneteam input voor de verkiezingsprogramma’s en organiseert zij in aanloop naar de verkiezingen bijvoorbeeld een werkbezoek of sportdebat. Aanmelden voor een lokaal Sportcampagneteam kan op de website van de Sportcampagne.

 

  1. Bezoek een regionale bijeenkomst over de Sportcampagne

Van 15 november tot 10 december organiseert het Sportcampagneteam NL* verschillende (digitale) bijeenkomsten over de Sportcampagne. Deze bijeenkomsten zijn interessant voor vrijwilligers, medewerkers en bestuurders van sportbonden en sportclubs. Tijdens deze bijeenkomsten lichten we de Sportcampagne toe en gaan we in op wat je zou kunnen doen om sport en bewegen op de politieke agenda in jouw gemeente te zetten. Meld je aan voor een van de digitale bijeenkomsten tussen 15 november – 10 december op de website van de Sportcampagne (Aanmelden voor een regiobijeenkomst) en enthousiasmeer jouw medewerkers om lokaal actief te worden in het Sportcampagneteam in hun gemeente. Gebruik deze  PowerPointpresentatie (incl. speakersnotes in Word) om jouw medewerkers mee te nemen in de Sportcampagne. Alles is optioneel, bepaal zelf wat je wel en niet doet.

 

  1. Vergroot zichtbaarheid van de waarde van sport in jouw gemeente

In het eerste kwartaal van 2022 wil NOC*NSF zoveel mogelijk aandacht vragen voor sport en bewegen. Op deze manier wordt gepoogd de schrijvers van de collegeakkoorden (en hun adviseurs) te bereiken. Deze zichtbaarheid wordt verkregen bijvoorbeeld in landelijke of regionale media of via eigen publicaties of social media. De onderwerpen waarop zichtbaarheid wordt gepoogd, zijn de onderwerpen waar op lokaal niveau de waarde van sport in doorklinkt. Voorbeelden daarvan zijn het ruimtelijk, economisch en sociaal domein. Denk dus alvast na over de onderwerpen die voor jouw sport en achterban relevant zijn, en hoe we met elkaar kunnen zorgen dat de politiek hier niet omheen kan.

 

 

Sportcampagne brochure

 

* De Sportcampagne wordt georganiseerd door het Sportcampagneteam NL, een samenwerking van sportbonden, NOC*NSF, Sportkracht12, Platform Ondernemende Sportaanbieders, Vereniging Sport en Gemeenten en met medewerking van Kenniscentrum Sport en Bewegen en het Mulier Instituut.

Financieel NOC*NSF/Sportbonden
Volg ons online