Groen licht voor Landsfinale

Na twee jaar zonder kunnen we dit jaar de Simonis Biljartlakens Landsfinale weer organiseren zoals we dat al tientallen jaren gewend waren*. En dat uiteraard in de in 2019 geïntroduceerde nieuwe opzet.

17 maart 2022

 

Na publicatie van dit artikel hebben er enkele aanpassingen plaatsgehad aan de opzet & het programma van de Simonis Biljartlakens Landsfinale 2022. Kijk voor de laatste wijzigingen: https://www.knbb.nl/nieuws/simonis-biljartlakens-landsfinale-2022-uitgeb...

 

Na twee jaar zonder kunnen we dit jaar de Simonis Biljartlakens Landsfinale weer organiseren zoals we dat al tientallen jaren gewend waren*. En dat uiteraard in de in 2019 geïntroduceerde nieuwe opzet.

Omdat de districten nog druk doende zijn met het afronden van de competities en daar meer tijd voor nodig hebben zijn de gewestelijke finales opgeschoven en wordt de tijd tussen de Gewestelijke finales en de Simonis Biljartlakens Landsfinale vrij kort. Op zich voor de organisatie geen probleem maar dat betekent wel dat we met zijn allen de deelnemers tijdig moeten informeren. Gezien alle drukte en de relatief korte voorbereidingstijd zal het aantal side events wel iets beperkt blijven, dus minder dan de zo succesvol vernieuwde Landsfinale 2019.

 

 

Onderstaand vindt u de exacte data voor de verschillende klassen en wij verzoeken de districten om naast de informatie over de gewestelijke finales aan de af te vaardigen teams ook alvast de informatie met betrekking tot de Simonis Biljartlakens Landsfinale te delen zodat teams tijdig weten wanneer ze eventueel moeten spelen ná de gewestelijke finale zodat ze met hun planning van vakantie of werk hier rekening mee kunnen houden.

Door de Simonis Biljartlakens Landsfinale over een langere periode te spelen is er ruimte in het speelschema ontstaan om welke reden besloten is om van de Damesbeker het sluitstuk van het evenement te maken met 16 teams! Elk gewest mag dus 4 teams afvaardigen.

 

Zaterdag 2 juli  B1 - C1 - A
Zondag 3 juli C3- C4- Jeugd
Donderdag 7 juli Dagcompetitie Libre - Dagcompetitie Driebanden
Zaterdag 9 juli B2 - C2
Zondag 10 juli        Damesbeker

 

Na publicatie van dit artikel hebben er enkele aanpassingen plaatsgehad aan de opzet & het programma van de Simonis Biljartlakens Landsfinale 2022. Kijk voor de laatste wijzigingen: https://www.knbb.nl/nieuws/simonis-biljartlakens-landsfinale-2022-uitgeb...

 

*tenzij er alsnog door de overheid beperkende maatregelen worden ingesteld

  

Tekst & archieffoto's Landsfinale 2019: KNBB

KNBB KVC Simonis Biljartlakens Landsfinale
Volg ons online