Club in ontwikkeling BV Moira betrekt nieuw centrum in Nijmegen

"Moira bruist. Van een libre club bij aanvang met 14 leden zijn we uitgegroeid tot 51 leden, die vertegenwoordigd zijn in alle disciplines van de KNBB"

15 juli 2020

Recentelijk is er volop ontwikkeling en vernieuwing wat betreft biljartlokaliteiten. Drie voorbeelden die ook op onze site veel aandacht hebben gehad: de opening van een gloednieuw pand in Castricum, het grote succes van het vernieuwende ’t Ivoor uit Boxtel, en het lanceren van de Biljartacademie in Sittard – met inmiddels al 53 leden.

De gemene deler: vernieuwingen, verbeteringen & initiatieven – ze lonen! Evenals het werken volgens een gedetailleerd verenigingsplan.

 

 

Afgelopen week kwam er groen licht uit Nijmegen voor wederom zo’n mooi nieuw biljartinitiatief. Wij ontvingen het heuglijke nieuws dat BV Moira rond is met de gemeente, en zij een nieuw centrum mogen starten in de Jan Massinkhal te Nijmegen. Als KNBB zijn we blij dat we hier een bescheiden bijdrage aan hebben kunnen leveren. Na Sittard en Castricum weer een nieuw biljartcentrum met kleine en grote tafels, en daarmee een aanwinst voor de biljartsport!

We spreken met voorzitter van BV Moira Andre Meijer.

 

 

Andre, jullie waren al een tijdje in onderhandeling met de Gemeente Nijmegen. Kun je vertellen hoe het contact is gelegd, hoe de onderhandelingen zijn verlopen, en op welke gronden jullie uiteindelijk groen licht hebben gekregen?

"Moira bestaat volgend jaar 50 jaar. In de geschiedenis zijn we al tweemaal eerder plotseling gedwongen geweest om te verhuizen. Dit wilden we als bestuur ons niet nog eens laten overkomen. Onze secretaris Gerard heeft in en rond Nijmegen goede contacten met allerlei Horeca instellingen (hij was namelijk eigenaar van een groothandel). Vanuit die bekendheid hoorde Gerard een anderhalf jaar geleden, dat er een mooie lokaliteit van de gemeente beschikbaar was op de eerste verdieping van de Jan Massinkhal. Deze tip werd hem aangereikt door de familie Stouthamer, die de gehele catering van de Jan Massinkhal toebedeeld hadden gekregen van de gemeente Nijmegen. In een aantal bestuursvergaderingen hebben we verkend of een verhuizing en dus ook een verzelfstandiging van onze biljartvereniging tot de mogelijkheden behoorde.

We bemerkten het laatste jaar dat onze huidige lokaalhouder een andere toekomstvisie had voor zijn lokaliteit. Dansavonden/danslessen/yoga etc. waren zijns inziens de bewegingen, die hij wilde gaan inslaan met zijn lokaliteit."

 


 

"Om niet weer voor een voldongen feit gesteld te worden, besloten we als bestuur proactief de verkenningen voort te zetten. De KNBB heeft ons meerdere documenten aangereikt om ons voor te bereiden op die verzelfstandiging. Diverse overleggen met Paul van Oosterhout van de biljartfabriek Wilhelmina, meerdere met de firma Stouthamer en de gemeente zijn gevoerd om richting te geven aan onze wens tot verzelfstandiging. De overleggen met de eerste twee partners  hebben we als bestuur zelfstandig gedaan. Het overleg met de gemeente is toch van een ander echelon. Onze ex-voorzitter Ad, die al bij meerdere sportontwikkelingen bij de gemeente bekend stond, heeft ons geholpen en heeft ons met raad en daad bijgestaan. In samenwerking met John Van Boxtel, Sanne Teuwsen en Wesley Deenen van de gemeente Nijmegen zijn er prima resultaten geboekt.  Zo ook Willem La Riviere, directeur van de KNBB, heeft ons adviezen gegeven en heeft deelgenomen aan vergaderingen met de gemeente. Al met al kun je hier wel spreken van een goede samenwerking tussen diverse partners met een mooi eindresultaat als gevolg.

Het groene licht….. Natuurlijk liep niet alles vanzelf. Natuurlijk ging het niet altijd even soepel, maar daar waar meerdere partijen, ieder met zijn eigen belangen, willen samenwerken, is een mooi eindresultaat mogelijk. Het eindresultaat is dan ook het product van alle betrokken partners, die allemaal een beetje water bij de wijn hebben gedaan."

 

"Het eindresultaat is dan ook het product van alle betrokken partners, die allemaal een beetje water bij de wijn hebben gedaan"

 

Vanwaar jullie wens voor een nieuwe plek? Of, anders gezegd: wat gaat op de nieuwe plek beter zijn?

"De wens voor een nieuwe plek vloeide voort uit onze eerdere ervaringen met lokaalhouders. Belangen van de lokaalhouders en de biljartvereniging gingen verder uiteen lopen. Dit werd mede bevestigd door onderzoeken uitgevoerd door de KNBB, dat de horeca in zijn algemeenheid en het biljarten steeds verder uit elkaar zag drijven. Horecaondernemers zijn mensen, die hun boterham moeten verdienen met hun horecaonderneming. Het bestuur van de biljartvereniging heeft een van hun doelen het alle biljarters in hun vereniging aan het biljarten te houden. Het is onze sport, het zijn onze mensen, die hun hobby, in welke vorm dan maar ook, willen kunnen uitvoeren op het groene laken. Wij als bestuur snappen dat de belangen van deze partijen steeds verder uit elkaar gedreven worden."

 


 

"We krijgen in ons nieuwe lokaal de beschikking over 4 kleine tafels en 2 grote matchtafels. Alle 6 worden geleverd door de firma Van Oosterhout te Amsterdam. Als bestuur vinden we het ook van belang om Nederlandse bedrijven te steunen en de firma Wilhelmina staat natuurlijk van oudsher aangeschreven als een van de meest gerenommeerde biljartfabrieken in Nederland. Een grote pluim gaat uit naar Paul van Oosterhout met zijn team, waar we hartelijk ontvangen werden en die alle tijd nam om ons mee te nemen in onze afwegingen van de tafels. Onze uiteindelijk keuze is gevallen op de Wilhelmina Oriënt.

Op de nieuwe locatie zijn er nagenoeg geen belemmeringen meer, die onze biljartsport in de weg staan. We kunnen van maandag t/m zondag trainen/wedstrijden spelen/clinics geven en dit alles van 10.00 uur tot 24.00 uur. Geweldig toch."

 

"Op de nieuwe locatie zijn er nagenoeg geen belemmeringen meer, die onze biljartsport in de weg staan. We kunnen van maandag t/m zondag trainen/wedstrijden spelen/clinics geven en dit alles van 10.00 uur tot 24.00 uur. Geweldig toch"

 

 

"Als vereniging in Nijmegen gaan we ons richten op zowel jongeren/studenten als op ouderen, die gezellig een biljartje willen leggen. Het nieuwe lokaal gaat dan ook ingericht worden volgens een nieuwe stijl: “contemporary/cousy”. Deze stijl combineert het moderne biljarten met een gezelligheidsfactor. Als bestuur kun je dat bedenken, maar wie geeft ons hier adviezen? Gelukkig waren drie vrouwen van onze biljarters bereid om zitting te nemen in de interieurcommissie. Deze commissie werd bijgestaan door mijn schoondochter Barbara Kamphuis, die een opleiding tot interieurstyliste had afgerond. Deze vier hebben een concept bedacht dat eind juli en begin augustus vorm gaat krijgen in ons nieuwe biljarthome.

In overleg met de firma Stouthamer wordt de catering van de biljartzaal vorm gegeven. Zij staan aan onze zijde, zij denken met ons mee en dat in ieders belang. Mooi ook weer om deze samenwerking uit te zien groeien tot iets moois."

 

"Het nieuwe lokaal gaat dan ook ingericht worden volgens een nieuwe stijl: “contemporary/cousy”. Deze stijl combineert het moderne biljarten met een gezelligheidsfactor"

 

 

Kun je iets vertellen over de historie van BV Moira? En, over biljarten in Nijmegen?

"Moira is opgericht 1 juni 1971 en toegetreden tot de KNBB op 8 juli 1971. Op een gezellige middag in café Samson te Nijmegen zaten de grondleggers, Gerard, Ad en Jan bij elkaar en werden de plannen gesmeed tot oprichting van de huidige biljartvereniging. Een naam voor de club was nog niet eenvoudig en naarmate de uren verstreken kwam de naam MOIRA naar voren. Moira uit de Griekse mythologie als schiksgodin verbonden aan biljarten; je hebt pech/geluk, je wint/verliest……

Zelf ben ik in 1970 begonnen met biljarten. Toentertijd waren er nog twee jeugdverenigingen in Nijmegen; te weten in de Papengas onder leiding van Martin Alberda en in café Kaketoe onder leiding van Wiel Hoogveld. Zij hebben veel betekend voor de jeugd en het biljarten in zijn algemeenheid. Hun energie heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van goede biljarters in Nederland, zoals Jos Bongers, Micha van Bochem, Willy Steures, Martien van de Spoel.

Nijmegen staat van oudsher bekend om zijn biljarten. De voormalige wereldkampioen Jos Bongers, erelid van onze vereniging is hiervan het beste voorbeeld. Jos biljart nog steeds op het hoogste niveau van de KNBB, te weten in de eredivisie topteam competitie. In Nijmegen zijn veel biljartverenigingen, die Nederlands kampioenen hebben opgeleverd in diverse spelsoorten. Voor onze vereniging zijn daar natuurlijk Jos Bongers maar ook tweevoudig Nederlands kampioen Sven Nabuurs goede voorbeelden van." 

 

"In Nijmegen zijn veel biljartverenigingen, die Nederlands kampioenen hebben opgeleverd in diverse spelsoorten. Voor onze vereniging zijn daar natuurlijk Jos Bongers maar ook tweevoudig Nederlands kampioen Sven Nabuurs goede voorbeelden van"

 

Hoe hebben jullie huidige leden gereageerd op de nieuwe plek? Verwacht je dat iedereen mee zal gaan, en zeker net zo belangrijk: hoe gaan jullie proberen nieuwe leden aan te trekken?

"CORONA…..het grote dilemma rondom onder andere biljarten. Ons ideale plaatje van voorlichting hebben we niet kunnen realiseren; leden bij elkaar, presentatie van onze plannen, vragen beantwoorden etc. etc.. Maar we wilden onze energie niet laten schieten. We wilden onze plannen niet voor ons houden en we wilden voortgang. Voortgang om dat te realiseren, waar we ongeveer driekwart jaar mee bezig zijn geweest. Niet zo maar even, maar dagelijks zaken doorspreken, vergaderingen voorbereiden, budget op orde krijgen, obligaties uitgeven, afstemming zoeken met partners en dan vergeet ik nog een hoop zaken. Het helpt wel als je als bestuur elkaar goed kent en al zo’n 25 jaar samenwerkt om de vereniging vorm te geven. Mijn mede bestuurslid Gerard verdient mijns inziens het allergrootste compliment van alle partijen, die op de een of andere manier hebben bijgedragen aan deze verzelfstandiging.  Natuurlijk doe je alles samen, maar als we 1 grote initiator dienen te benoemen, verdient Gerard alle credits. Ik neem mijn petje af en maak een diepe buiging als je op 80 jarige leeftijd nog zulke ideeën/initiatieven ontplooit voor de vereniging.

We dienden een andere manier te vinden om te polsen of we met onze visie op de goede weg zaten. In eerste plaats hebben we een viertal vertrouwelingen in het grootste geheim deelgenoot gemaakt van onze plannen. Zij bezorgden ons de nodige feedback om het verenigingsplan tot verzelfstandiging vorm te geven. Hierna hebben we het plan met begeleidend schrijven aan alle leden verstrekt. Tijdens de open dagen (RIVM proof met groepjes van slechts 4 personen), die we in de Jan Massinkhal gehouden hebben, konden we vragen van onze leden beantwoorden. Hierna hebben we een schriftelijk ledenraadpleging gehouden. Een onafhankelijke stemcommisssie heeft de stemming bijgehouden en heeft na twee weken de uitslag gedeeld met het bestuur en alle leden. Van de 55 stemgerechtigde leden, stemden 47 leden voor het plan, 4 tegen en waren er vier onthoudingen. Overigens waren de 4 tegenstemmende leden niet echt tegen, maar zij wilden liever in het huidige café blijven biljarten. Tijdens de rondleidingen in ons nieuwe biljartlokaal hebben we als bestuur de nodige complimenten in ontvangst mogen nemen voor onze plannen en de nieuwe lokaliteit."

 


 

"Je mag wel zeggen dat deze uitslag ons als muziek in de oren klonk. Toen wisten we het zeker: we hebben draagvlak bij onze leden en zijn een goede weg ingeslagen. Een weg die toekomst mogelijkheden biedt zonder dat we als vereniging rekening hoeven te houden met beperkingen. De mogelijkheden zien we zeker, evenals de groei. In Nijmegen zijn 43.000 studenten, die we kennis willen gaan laten maken met de biljartsport.

 

"Het ouderenbeleid van de gemeente Nijmegen is erop gericht om ouderen weer gezellig bijeen te brengen en wekelijks de mogelijkheden te bieden om hun hobby’s uit te kunnen oefenen. In onze lokaliteit komt ook een grote stamtafel, waarvan we denken dat als de mannen een biljartje leggen, dat hun partners dan gezellig kopje koffie/thee kunnen drinken, hun hobby’s kunnen uitoefenen daar, zoals, breien/haken/kaarten. Een geweldig idee toch om zo met de gemeente bij te kunnen dragen aan het ouderenbeleid?"

 

Het ouderenbeleid van de gemeente Nijmegen is erop gericht om ouderen weer gezellig bijeen te brengen en wekelijks de mogelijkheden te bieden om hun hobby’s uit te kunnen oefenen. In onze lokaliteit komt ook een grote stamtafel, waarvan we denken dat als de mannen een biljartje leggen, dat hun partners dan gezellig kopje koffie/thee kunnen drinken, hun hobby’s kunnen uitoefenen daar, zoals, breien/haken/kaarten. Een geweldig idee toch om zo met de gemeente bij te kunnen dragen aan het ouderenbeleid?  In de Jan Massinkhal worden ook sport open dagen gehouden voor meerdere middelbare scholen. Met hen gaan we ook contact leggen. Hoe leuk is het om op die open dagen ook de biljartsport aan te bieden als sportactiviteit aan de jongeren in onze samenleving."

 

"Je mag wel zeggen dat deze uitslag ons als muziek in de oren klonk. Toen wisten we het zeker: we hebben draagvlak bij onze leden en zijn een goede weg ingeslagen. Een weg die toekomst mogelijkheden biedt zonder dat we als vereniging rekening hoeven te houden met beperkingen"

 

 

 

Nog iets wat we zijn vergeten te vragen?

"Moira is een club in ontwikkeling. Niet alleen de biljartsport maar ook het sociale karakter gaan de pijlers worden van ons nieuwe lokaal. We zijn als een van de weinige verenigingen in Nederland blij te kunnen melden dat we jaarlijks ons eigen Moira-nieuws uitbrengen. Onder eindredactie van een van onze leden, Hans, worden bestuurlijke zaken, biljartwedstrijden/ en –uitslagen, leuke weetjes en foto’s samen gesmeed tot een nieuwsblad. Dit nieuwsblad brengen we vlak voor de zomervakantie naar al onze leden.

Ook op social media gebied timmert Moira aan de weg. We hebben een eigen Facebookpagina. Op deze pagina 'posten’ we uitslagen van wedstrijden, foto’s en video’s van verrichtingen van onze leden. Belangrijke wedstrijden en toernooien zijn soms ‘live’ te volgen als een van ons mensen via de facebookpagina dit de wereld in slingert. De vereniging heeft ook een YouTube kanaal, dat weliswaar nog in de kinderschoenen staat, maar waar we komend seizoen veel live beelden zullen laten zien.

Och het is maar een biljartclubje (mening van niet biljarters) maar ik durf dit wel te weerleggen. Moira bruist. Van een libre club bij aanvang met 14 leden zijn we uitgegroeid tot 51 leden, die vertegenwoordigt zijn in alle disciplines van de KNBB. Moira heeft C3, C2 en C1 teams, bandstootteams, driebanden klein team, 3e divisie 3 banden groot team, A competitie 3 banden groot team, kaderteam en een topteam eerste divisie. Om het geheel compleet te maken kan ik zeggen dat we zeker trots zijn dat een van de C3 teams een damesteam is.

Voor nu: I rest my case…."

 

"Moira bruist. Van een libre club bij aanvang met 14 leden zijn we uitgegroeid tot 51 leden, die vertegenwoordigd zijn in alle disciplines van de KNBB"

 

Tekst: KNBB
Foto's: BV Moira (deels archieffoto's, gedeeld met permissie)

 

Biljartzalen/clubs/lokaliteiten Initiatieven Innovatie
Volg ons online