Modelvereniging in bloei

Bijzonder beleid en gedurfde keuzes bij 't Ivoor in Boxtel resulteren in perfecte combinatie van topsport & recreatie, betrokken leden en explosieve ledengroei

09 juni 2020

Hoewel wij als KNBB al een tijdje signalen krijgen dat de populariteit van de biljartsport weer stijgende is, zijn er niettemin niet heel veel verenigingen met een explosieve ledengroei én een flinke wachtlijst. Waar als voorwaarde voor lidmaatschap wordt gesteld het leveren van een andere bijdrage aan de club dan spelen alleen. Waar je 24 uur per dag kunt biljarten, en waar leden een eigen sleutel hebben van het pand. Of waar de vereniging een onderzoek doet onder al haar leden, en een beleidsplan/toekomstvisie van 19 pagina's schrijft. En deze ongekende bloei in het 50-jarig jubileum van de vereniging!

Wij vroegen voorzitter Theodoor van Leeuwen naar de redenen van het succes.

 


Kerngegevens 'd.d. 26-02-2020 (©'t Ivoor)

 

KNBB: ’t Ivoor in Boxtel maakt de laatste jaren een explosieve groei door, o.a. in ledenaantallen. Toch zijn jullie niet nieuw: jullie vieren binnenkort jullie 50-jarig jubileum. Voorzitter Theodoor van Leeuwen, kunt u iets vertellen over jullie historie?

Theodoor van Leeuwen: Onze vereniging is precies 50 jaar geleden begonnen door een groepje enthousiaste biljarters, die behoefte hadden aan een eigen biljartclub. Zij speelden toen al elke donderdagavond met elkaar en die avond is voor onze leden nog steeds bekend als ‘de clubavond’. ‘t Ivoor draaide een aantal jaren heel goed, zowel qua leden als qua prestaties en telde zelfs enkele nationaal kampioenen. De vereniging speelde gedurende ruim 40 jaren op diverse gehuurde locaties, alsmaar zwervend door Boxtel. Soms een aantal jaren hier, dan weer elders. De reden van ‘verhuizen’ lag bij de verschillende uitbaters van de locaties, die na enige tijd andere toekomstplannen hadden. Dan moest ’t Ivoor maar kijken waar het dan terecht kon. In 2013-2014 was het weer zover. Het aantal leden daalde flink door die onzekerheid. Het toenmalige bestuur besloot te verkennen of een eigen vaste locatie mogelijk was. Soms vallen bepaalde puzzelstukjes ineens op de goeie plek. Er kwam een plaats vrij op een van de sportvelden. Daar is in 2014 met hulp van veel leden een eigen biljartcentrum gebouwd, bestaand uit gekochte voormalige leslokalen van een oude school. Wat bijna niemand voor mogelijk hield, is gedaan. Wij zijn apetrots op die actieve, moedige leden die dit allemaal hebben gefikst.

 

"Soms vallen bepaalde puzzelstukjes ineens op de goeie plek"

 

 


Eigen biljartcentrum (2014)

 

Veel biljartverenigingen hebben beperkte openingstijden. Bij jullie staat 24/7 open. Wat betekent dit/hoe werkt dit in de praktijk?

Sinds de start van onze eigen locatie kunnen onze leden dagelijks biljarten. Dag en nacht. Elk lid heeft een eigen sleutel. Dat is heel bijzonder. Het is een zeer gewaardeerd pluspunt. We gaan het ’s nachts kunnen biljarten stoppen. Daar wordt nauwelijks of geen gebruik van gemaakt. Ons plan is van ’s morgens vroeg (zeg maar vanaf circa 6.00 of 7.00 uur) tot ’s avonds laat (rond middernacht) het biljarthuis open te stellen. Toch zijn heel vaak in de vroege uurtjes al een aantal leden actief. Leden van een vereniging als de onze hebben samen de verantwoordelijkheid voor het goed functioneren van de club. Wie iets wil eten of drinken, moet dat zelf afrekenen via een muntensysteem. Streng toezicht is dan ook onnodig. Samen houden we de boel goed overeind. Er is een aparte horecacommissie, met een groep leden die voor alles zorgt: inkoop en verkoop, onderhoud en schoonmaak.

 

"Sinds de start van onze eigen locatie kunnen onze leden dagelijks biljarten. Dag en nacht. Elk lid heeft een eigen sleutel"

 


Winnaars van het Open Provincaal Kampioenschap in Noord-Brabant, in eigen huis

 

Waar veel biljartverenigingen moeite hebben het ledenaantal op peil te houden, stijgen jullie explosief. Kunt u drie redenen hiervoor aangeven?

Toen we in 2014 onze eigen biljartzaal konden openen, waren er zo’n 40 leden. Nu zitten we op 125 leden en staan er zo’n 15 op de wachtlijst. Zodra we weer mogen biljarten, worden zij eerst aspirant-lid. Na een half jaar, als alles goed gaat, kunnen zij vast lid worden. Er is groeiende belangstelling voor ’t Ivoor. Dat is heel mooi. Met een sterke vereniging kun je echt successen boeken op alle terreinen. We zouden – als onze accommodatie kan worden uitgebreid – ook andere biljartvormen als poolen en snookeren kunnen aanbieden. Als die kans zich voordoet, zal het bestuur niet aarzelen hierover met een goed voorstel naar de leden te gaan. De leden zijn beslissend in wat we doen.

 

"Toen we in 2014 onze eigen biljartzaal konden openen, waren er zo’n 40 leden. Nu zitten we op 125 leden en staan er zo’n 15 op de wachtlijst"

 

In het najaar van 2019 hebben wij onderzoek gedaan onder alle leden. Met een respons van maar liefst 85% kunnen we op basis van een uitgebreide vragenlijst en de daarop gegeven antwoorden prima volgen wat de leden willen en niet willen. Sterke punten van ’t Ivoor zijn onze mooie, eigen accommodatie, de negen biljarttafels en de zeer aangename openingstijden. Je kunt als lid van ’t Ivoor eigenlijk altijd wel spelen.

 

"Sterke punten van ’t Ivoor zijn onze mooie, eigen accommodatie, de negen biljarttafels en de zeer aangename openingstijden. Je kunt als lid van ’t Ivoor eigenlijk altijd wel spelen"

 

Veel biljartverenigingen hebben moeite met het vinden van kader, de vrijwilligers die alles draaiend moeten houden. Wie doen dit bij jullie?

Het vorig najaar gehouden onderzoek is gedaan vanwege de op veel plaatsen voorkomende algemene redenen tot klagen en geven van commentaren. Vooral van hen die de handen niet uit de mouwen steken. Er was bij ons sprake van hinderlijke onvrede, gebaseerd op niet weten wat speelt. Ons onderzoek legde de vinger op tal van zere plekken. Daarop voortbouwend hebben wij een kersvers plan ‘Toekomst en Beleid’ ontwikkeld. Dit plan geeft een helder antwoord op wensen van leden. Het plan kreeg unanieme goedkeuring van de Algemene Ledenvergadering. Waarna ook het vernieuwde bestuur met grote steun van de leden aan het werk ging. Kernpunt van het nieuwe beleid is, dat alle leden op enigerlei wijze een bijdrage moeten leveren aan de vereniging. En de een kan en wil meer dan de ander. Maar je kunt als je bij ons lid bent niet zomaar blijven toekijken wat anderen doen.

 

"Je kunt als je bij ons lid bent niet zomaar blijven toekijken wat anderen doen"

 

Inmiddels is er naast het 5-koppige bestuur een groep van liefst 40 leden actief in 10 verschillende commissies. Daarmee is een derde van het huidige ledental in de organisatie bezig met deeltaken. Zo kan een lid uit die hoeveelheid deeltaken ook gemakkelijk een eigen keuze maken. Half februari zijn we ermee gestart en het is vreemd als ik zeg: ‘het werkt!’ Want vlak na onze start mochten we vanwege Corona niet meer spelen. Toch zijn alle commissies direct bezig gegaan eigen deelplannen te maken, die ze zelf kunnen uitvoeren. Dat voelt goed bij onze leden. Zo zijn er plannen voor Horecazaken, Facilitair, Driebanden, Wedstrijden & Regie, eentje op het gebied van communicatie en een speciaal plan gericht op de eigen leden. Momenteel werkt een commissie aan een plan Sponsoring. Kortom, op alle aandachtsgebieden is een commissie actief en verantwoordelijk voor de uitvoering van het eigen plan. ’t Ivoor is dus een echte vereniging…

 


Eén van de absolute topspelers bij 't Ivoor: Huub Wilkowski

 

Jullie proberen recreatief biljarten en biljarten op hoog niveau met elkaar te combineren. In dit artikel schreven we al over jullie ambities. Kunt u uitleggen hoe recreatief en prestatief biljarten elkaar kunnen aanvullen?

Toen ik me twee jaar geleden meldde als lid, was ik stomverbaasd over deze schitterende sportzaal. Een eigen biljartzaal, die ook nog eens energieneutraal is. Is toch van enig belang in deze tijd. Ik merkte dat we op beginners- of amateurniveau heel wat spelers hebben. Zij genieten allemaal op hun eigen manier van dit mooie spel. Daarnaast zijn er zeer ambitieuze biljarters op alle niveaus. Prestatief spelen kun je óók op het laagste niveau. Voor je lol een balletje stoten, is echter voor heel veel leden bij ons een bijzonder genoegen. Op dit punt functioneert het biljartcentrum als een huiskamer. Ik zie ook leden, die gewoon komen om een praatje te maken. Daar is helemaal niks mis mee. Sterker nog, dit is van grote betekenis als je ziet dat de gemiddelde leeftijd bij ’t Ivoor 70 jaar is. Ook een punt van zorg hoor… Maar, een behoorlijk aantal leden komt om beter te leren biljarten. Het eerder gehouden onderzoek geeft aan, dat dit geldt voor liefst 66 % van ons ledental.

 

"Prestatief spelen kun je óók op het laagste niveau. Voor je lol een balletje stoten, is echter voor heel veel leden bij ons een bijzonder genoegen"

 

Natuurlijk geven we extra aandacht aan de professionele tak. Het is bijzonder dat een vereniging een eredivisieteam heeft. Dit is het paradepaardje en dat willen we gebruiken om de ambitie van de club, het biljarten populair maken bij jong en oud, man en vrouw. Dit eredivisieteam zorgt ook voor reuring en publiciteit. ‘t Ivoor wil de biljartsport een impuls geven, aantonen dat deze sport leeft, en zeker niet dood is. Dat bewijst ‘t Ivoor met een professionele organisatie en accommodatie waarin profs en beginners naast elkaar gedijen.

 

Als verenigingen lezen over jullie succes, willen zij mogelijk kopiëren wat jullie de laatste jaren hebben bewerkstelligd. Kunt u enkele punten aangeven waar zij rekening mee moeten houden, laten we zeggen ‘de voorwaarden voor succes’?

Natuurlijk zijn andere verenigingen van harte welkom hier om inspiratie op te doen. Je hebt sowieso een kleine groep stevige enthousiastelingen nodig, leden die elkaar door dik en dun steunen. Je kunt zoiets absoluut niet alleen. Kernpunt bij onze aanpak is, dat de club géén kroeg, maar een echte vereniging is. Dan ben je immers samen verantwoordelijk, allemaal ‘eigenaar’.

 

"Kernpunt bij onze aanpak is, dat de club géén kroeg, maar een echte vereniging is. Dan ben je immers samen verantwoordelijk, allemaal ‘eigenaar’"

 

Ik adviseer - als je je biljartclub wilt versterken - meteen te beginnen alle leden erbij te betrekken. Door gedegen onderzoek te doen. Wij hebben voor de organisatie van het onderzoek een extern bureau erbij gehaald. Ongeveer de helft van de leden is door mij persoonlijk bevraagd naar commentaar en ideeën. Grote betrokkenheid van leden is een vereiste. Als je op je onderzoek 85% respons krijgt, dan kun je gelukkig zijn. Dat voelt ook goed bij iedereen. Een plan mogen schrijven, dat gebaseerd is op wat de leden zelf willen, is succesvol. Iedereen wil best iets doen, sommigen meer en anderen kunnen ook soms gewoon (nog) niet. Nu zoveel leden actief betrokken zijn bij wat we doen, gaat de club als een speer. Deelplannen worden niet alleen gemaakt door de ingestelde commissies, zij krijgen daarna van het bestuur alle ruimte die eigen plannen zelf uit te voeren. Het bestuur is  regisseur. Kijkt of verbindingen tussen commissies gerespecteerd worden, kijkt of zaken betaalbaar/realiseerbaar zijn. Vooral de interne communicatie is van essentieel belang. Leden willen en moeten weten wat speelt. Tot slot: we schenken als bestuur klare wijn: wat kan en goed is voor de club, doen we. En als iets niet kan, doen we het niet en we zeggen dat ook, geven argumenten en klaar.

 

 

Hoe kijkt u naar de relatie tussen uw vereniging en de KNBB?

Kort geleden is een kennismakingsgesprek geweest tussen de KNBB en ons nieuwe bestuur. Wij hebben toen kunnen melden waarmee we bezig zijn en wat onze ambities zijn. We weten dat ’t Ivoor een van de grootste biljartverenigingen van Nederland is. Dat schept verplichtingen. We willen een modelvereniging zijn, waar niet alleen wijzelf en de bond trots op zijn, maar waar anderen met respect naar kijken. Het gaat er niet om ‘het braafste kind van de klas’ te zijn, maar om zorgvuldig zakendoen, correct handelen naar leden, naar anderen. Biljartclubs hebben de KNBB hard nodig en de KNBB de clubs. Het is simpel: de clubs en de KNBB moeten en kunnen elkaar versterken. Naast belangenbehartiging, organisatie van allerlei wedstrijden (landelijk en in districten) is het promoten van de biljartsport een belangrijke zaak. Dat kun je alleen maar goed doen als je echt samenwerkt.

 

"We willen een modelvereniging zijn, waar niet alleen wijzelf en de bond trots op zijn, maar waar anderen met respect naar kijken"

 

Er is helaas binnen onze vereniging nog een - overigens ongewenste - kloof tussen de driebanders (1/3) en de andere spelers van de vereniging (2/3). Maar intussen denk ik, dat dit ‘van hogerhand wordt versterkt’. Immers, onze leden die in divisieteams spelen, zijn tot mijn verbazing lid van een àndere bond en betalen rechtstreeks aan die eigen Driebandersbond. Hoe kunnen zij zich dan lid van ’t Ivoor voelen? Ik ben er voorstander van dat een biljarter zich aansluit bij een vereniging, een eigen club, daar het lidmaatschapsgeld aan betaalt. De club betaalt dan de bond voor de verleende service aan club en spelers. Wij hebben als organisatie er nu echt extra werk en zorg aan om die ongewenste kloof – die we dagelijks voelen - te verkleinen. Onzinnig werk, onnodig ook. Dit zou de bond dus echt anders moeten gaan regelen. Ik denk dat veel verenigingen hier last van hebben. Of ik moet me ernstig vergissen, als beginner in de biljartwereld…

 

 

't Ivoor website
't Ivoor Facebook-pagina

 

Tekst: KNBB
Foto's/schema's: 't Ivoor
Foto's Huub Wilkowski/Finale OBK ©Jan Rosmulder/De Biljart Ballen

Biljart algemeen Biljartzalen/clubs/lokaliteiten Initiatieven
Volg ons online