Biljarthoreca Steunfonds geopend voor aanvragen!

Vanaf vandaag kunnen biljart-, pool en snookerzalen een aanvraag doen vanuit het "Support en Speel" Biljarthoreca Steunfonds.

Een bijdrage komt niet zomaar: actieve promotie van dit steunfonds door de lokaliteit is vereist! Dit zodat er geld beschikbaar is voor zoveel mogelijk zalen

18 mei 2020

Kort na het uitbreken van de coronacrisis heeft de KNBB het "Support en Speel" Biljarthoreca Steunfonds geopend op www.supportenspeel.nl en donaties (nog steeds mogelijk - sterker: zeer gewenst!) via https://competitieveiling.nl/product/doneer-voor-debiljarthoreca/.

Dit om met onze eigen bijdrage van €10.000 plus alle donaties van biljartliefhebbers onze biljart-, pool- en snookerzalen als gevolg van de coronacrisis een financiële ondersteuning te geven. Support en Speel is in aanvulling op alle overige regelingen waar biljarthoreca van kan gebruik maken.

Doel van dit Biljarthoreca Steunfonds: dat ook in het komend seizoen met goed materiaal (nieuwe lakens/ballen) kan worden gespeeld, of dat zalen en/of verenigingen met een eigen locatie dreigend leden-/klandizieverlies kunnen opvangen met open dagen of een promotionele (biljart/pool/snooker) activiteit die tot doel heeft om bestaande en nieuwe klanten/spelers naar de lokaliteit te krijgen. Het gaat om een bijdrage in te maken kosten om lasten van de lokaliteiten enigszins te verlichten; het doel is dus niet alle kosten die horeca en of verenigingen met een eigen locatie maakt hiermee te kunnen dekken.

 

 

In deze PDF en op deze pagina alle informatie hoe biljart-, pool- en snookerzalen een aanvraag kunnen doen voor een bijdrage uit dit fonds.

Zoals u kunt zien: vanaf vandaag is een aanvraag mogelijk! Sluiting aanvragen op maandag 6 juli - al kunnen deze data op basis van ontwikkeling van het coronavirus of aanscherpen danwel verlichten van maatregelen worden vervroegd of verlaat. Het is mogelijk om voor maximaal twee activiteiten een aanvraag te doen; de totale maximale bijdrage bedraagt €500. 

Biljart-, pool- en snookerzalen kunnen voorafgaand aan de openingsdatum van 18 mei al belangrijk werk verrichten: promotie maken voor het Biljarthoreca Steunfonds. Dit om zo het fonds zo vol mogelijk te krijgen, en zodat er zoveel mogelijk geld is te verdelen onder de lokaliteiten die dit nodig hebben. En ook na de openstelling is het nog steeds wenselijk dat zalen het steunfonds actief promoten, omdat er nog steeds heel veel extra geld wenselijk is.

Dit is een belangrijke voorwaarde om een donatie te kunnen krijgen. Uit de genoemde PDF: Aanvrager heeft op haar eigen kanalen (bijvoorbeeld: website, social media, mail naar klanten) actief promotie gemaakt voor het Biljarthoreca Steunfonds, en de achterban gestimuleerd om te doneren in het fonds. (Dit vanuit het solidariteitsprincipe waarop dit fonds is gebaseerd, waarbij iedereen probeert om met elkaar zoveel mogelijk biljart-, pool- en snookerlokaliteiten te helpen, niet alleen de eigen lokaliteit.) De mate van actieve promotie bepaalt of er een bijdrage vanuit het fonds kan worden gedaan (geen promotie, geen bijdrage), en is van invloed op de hoogte van de bijdrage. Bij promotie graag altijd vermelden: de donatielink https://competitieveiling.nl/product/doneer-voor-de-biljarthoreca/, de website www.supportenspeel.nl en bij voorkeur ook de hashtag #supportenspeel.

Voorbeelden van wat je kunt doen: een artikel link naar https://www.knbb.nl/nieuws/biljarthoreca-steunfonds-geopend-voor-aanvragen plaatsen op je website, of delen op je Facebook-kanaal met als aansporing "Mensen, stort voor onze biljarthoreca - niet alleen voor die van ons, maar voor alle zalen in Nederland!" (En dan op de manier zoals in het cursieve gedeelte.) Iets verder gaan mag ook natuurlijk - zoals Café de Veemarkt in Doetinchem met hun promotievideo: https://www.facebook.com/128274267216311/videos/513813686193578/ Hoe leuker/uitgebreider de promotie, des te beter - want des te groter de kans op meer donaties vanuit niet alleen de biljartwereld, maar ook de horecawereld of de klanten/spelers van biljartzalen. En, laat het ons weten wat je hebt geplaatst bij jouw aanvraag, per mail naar info@knbb.nl, of door de KNBB of Rolf Slotboom te taggen in jouw social media berichten.

De bijdragen uit dit fonds betreffen een gift. Er is dus op geen enkel moment terugbetaling vereist, mits aan alle gestelde voorwaarden is voldaan.


 

Tekst & logo/banner Support en Speel: KNBB

Biljartzalen Coronavirus Initiatieven
Volg ons online